čtvrtek
19. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

Křesťan a společnost

Dva roky od smrti Václava Havla jsou příležitostí k zamyšlení nad jeho politickým odkazem – v čem vlastně tento odkaz spočívá, jaké jsou jeho pozitivní i problematické aspekty.

Budeme diskutovat o tom, jaké jsou kořeny politického myšlení Václava Havla, jak se jeho názory později vyvíjely, jak ovlivnil současné české pojetí společnosti a politiky v teorii i praxi. Havlovo pojetí „nepolitické politiky“ pak přináší i aktuální otázku: proč v české společnosti přetrvává odpor ke stranám a politikům?

Hosté

Bohumil Doležal

Více akcí

Jiří Suk


je historik a politolog, zabývá se moderními dějinami Československa, pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

čtvrtek 19. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křesťan a společnost

Dva roky od smrti Václava Havla jsou příležitostí k zamyšlení nad jeho politickým odkazem – v čem vlastně tento odkaz spočívá, jaké jsou jeho pozitivní i problematické aspekty.

Budeme diskutovat o tom, jaké jsou kořeny politického myšlení Václava Havla, jak se jeho názory později vyvíjely, jak ovlivnil současné české pojetí společnosti a politiky v teorii i praxi. Havlovo pojetí „nepolitické politiky“ pak přináší i aktuální otázku: proč v české společnosti přetrvává odpor ke stranám a politikům?

Hosté

Bohumil Doležal

Více akcí

Jiří Suk


je historik a politolog, zabývá se moderními dějinami Československa, pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.