Ivana Lukeš Rybanská

působí jako socioložka organizací se zaměřením na otázky organizačních struktur, pracovního prostředí a práce. V rámci projektu realizovala terénní výzkum církevních škol v Česku a na Slovensku. Spolueditovala výslednou knihu Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí (2023).

Související akce

úterý
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vize zdaru, vize zmaru | Církev a peníze IV

úterý 7. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Jak péče o restituovaný majetek ovlivňuje život církví v Čechách? Jak církve hospodaří s penězi, které získávají v rámci finančních náhrad v jejich postupné hospodářské odluce od České republiky? Jak se církve snaží promítat své morální hodnoty do nakládání s nově nabytými majetky? Jak se restituce a hospodaření církve od odluky církve od státu projevují v mediálním obrazu církve?

Hosté: Tomáš Holub, Ivana Lukeš Rybanská, Barbora Spalová

Moderuje: Petr Honzejk

zobrazit podrobnosti