úterý
7. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vize zdaru, vize zmaru | Církev a peníze IV

Rozpravy o církvi

Jak péče o restituovaný majetek ovlivňuje život církví v Čechách? Jak církve hospodaří s penězi, které získávají v rámci finančních náhrad v jejich postupné hospodářské odluce od České republiky? Jak se církve snaží promítat své morální hodnoty do nakládání s nově nabytými majetky? Jak se restituce a hospodaření církve od odluky církve od státu projevují v mediálním obrazu církve?

Spolupořádá nakladatelství Karolinum

Moderuje: Petr Honzejk

Hosté

Tomáš Holub


je biskupem plzeňské diecéze. Byl prvním vojenským kaplanem České republiky (1998–2006). Po ukončení duchovní služby pro armádu byl nejprve jmenován moderátorem kurie (2008) a pak zastával v letech 2008–2010 post druhého paralelního generálního vikáře královéhradecké diecéze. Mezi lety 2011–2016 generálním sekretářem České biskupské konference. Je předsedou Ekonomicko-právní komise ČBK, předsedou Komise pro katolickou výchovu ČBK a předsedou Rady pro ekumenismus a mezináboženský dialog.

Více akcí

Ivana Lukeš Rybanská


působí jako socioložka organizací se zaměřením na otázky organizačních struktur, pracovního prostředí a práce. V rámci projektu realizovala terénní výzkum církevních škol v Česku a na Slovensku. Spolueditovala výslednou knihu Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí (2023).

Více akcí

Barbora Spalová


je sociální antropoložka, působí na Fakultě sociálních věd UK. Věnuje se antropologii náboženství, zejména křesťanství. Publikovala knihy Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách (2012), Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? (2017) a spolueditovala knihu Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí (2023).

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Vize zdaru, vize zmaru | Církev a peníze IV

úterý 7. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Rozpravy o církvi

Jak péče o restituovaný majetek ovlivňuje život církví v Čechách? Jak církve hospodaří s penězi, které získávají v rámci finančních náhrad v jejich postupné hospodářské odluce od České republiky? Jak se církve snaží promítat své morální hodnoty do nakládání s nově nabytými majetky? Jak se restituce a hospodaření církve od odluky církve od státu projevují v mediálním obrazu církve?

Spolupořádá nakladatelství Karolinum

Moderuje: Petr Honzejk

Hosté

Tomáš Holub


je biskupem plzeňské diecéze. Byl prvním vojenským kaplanem České republiky (1998–2006). Po ukončení duchovní služby pro armádu byl nejprve jmenován moderátorem kurie (2008) a pak zastával v letech 2008–2010 post druhého paralelního generálního vikáře královéhradecké diecéze. Mezi lety 2011–2016 generálním sekretářem České biskupské konference. Je předsedou Ekonomicko-právní komise ČBK, předsedou Komise pro katolickou výchovu ČBK a předsedou Rady pro ekumenismus a mezináboženský dialog.

Více akcí

Ivana Lukeš Rybanská


působí jako socioložka organizací se zaměřením na otázky organizačních struktur, pracovního prostředí a práce. V rámci projektu realizovala terénní výzkum církevních škol v Česku a na Slovensku. Spolueditovala výslednou knihu Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí (2023).

Více akcí

Barbora Spalová


je sociální antropoložka, působí na Fakultě sociálních věd UK. Věnuje se antropologii náboženství, zejména křesťanství. Publikovala knihy Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách (2012), Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? (2017) a spolueditovala knihu Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí (2023).

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.