Michal Schvarc

je historik. Je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Slovenské akademie věd a kurátorem SNN-Muzea kultury karpatských Němců v Bratislavě. Věnuje se dějinám německé národnostní menšiny na Slovensku ve 20. století, slovensko-německým vztahům v období 2. světové války a nacistické „Volkstumspolitik“ 1933 - 1945. Je spoluautorem publikace Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen.

Související akce

čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Sudetští a karpatští Němci | Katolicismus, nacizace a vyhnání

čtvrtek 23. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Jak spolu souvisí náboženské probuzení a nacionalismus či dokonce příklon k nacismu? Před druhou světovou válkou žilo na území bývalého Československa přes tři miliony Němců. Po válce musela většina z nich svou starou vlast opustit. Multikulturní svět první republiky se rozpadl. Jaký je stav současného bádání o našich bývalých sousedech? Co se před válkou mezi českými Němci dělo? Jak vypadal jejich náboženský život? Jak probíhala politická radikalizace ve stínu třetí říše? Hrozí podobné situace i dnes?

Hosté: Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti