čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Sudetští a karpatští Němci | Katolicismus, nacizace a vyhnání

Aktuální společenská témata

Jak spolu souvisí náboženské probuzení a nacionalismus či dokonce příklon k nacismu? Před druhou světovou válkou žilo na území bývalého Československa přes tři miliony Němců. Po válce musela většina z nich svou starou vlast opustit. Multikulturní svět první republiky se rozpadl. Jaký je stav současného bádání o našich bývalých sousedech? Co se před válkou mezi českými Němci dělo? Jak vypadal jejich náboženský život? Jak probíhala politická radikalizace ve stínu třetí říše? Hrozí podobné situace i dnes?


Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Albert-Peter Rethmann


je teolog. Mezi lety 2002-2009 působil na KTF UK v Praze jako profesor teologické etiky a proděkan pro vědu a zahraničí. Dlouhá léta byl také poradcem české a německé biskupské konference pro oblast bioetiky a migrace. Dlouhodobě se angažuje v česko-německém dialogu a od roku 2022 je předsedou sdružení Ackermann-Gemeinde.

Více akcí

Michal Schvarc


je historik. Je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Slovenské akademie věd a kurátorem SNN-Muzea kultury karpatských Němců v Bratislavě. Věnuje se dějinám německé národnostní menšiny na Slovensku ve 20. století, slovensko-německým vztahům v období 2. světové války a nacistické „Volkstumspolitik“ 1933 - 1945. Je spoluautorem publikace Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Sudetští a karpatští Němci | Katolicismus, nacizace a vyhnání

čtvrtek 23. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

Jak spolu souvisí náboženské probuzení a nacionalismus či dokonce příklon k nacismu? Před druhou světovou válkou žilo na území bývalého Československa přes tři miliony Němců. Po válce musela většina z nich svou starou vlast opustit. Multikulturní svět první republiky se rozpadl. Jaký je stav současného bádání o našich bývalých sousedech? Co se před válkou mezi českými Němci dělo? Jak vypadal jejich náboženský život? Jak probíhala politická radikalizace ve stínu třetí říše? Hrozí podobné situace i dnes?


Moderuje: Norbert Schmidt

Hosté

Albert-Peter Rethmann


je teolog. Mezi lety 2002-2009 působil na KTF UK v Praze jako profesor teologické etiky a proděkan pro vědu a zahraničí. Dlouhá léta byl také poradcem české a německé biskupské konference pro oblast bioetiky a migrace. Dlouhodobě se angažuje v česko-německém dialogu a od roku 2022 je předsedou sdružení Ackermann-Gemeinde.

Více akcí

Michal Schvarc


je historik. Je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Slovenské akademie věd a kurátorem SNN-Muzea kultury karpatských Němců v Bratislavě. Věnuje se dějinám německé národnostní menšiny na Slovensku ve 20. století, slovensko-německým vztahům v období 2. světové války a nacistické „Volkstumspolitik“ 1933 - 1945. Je spoluautorem publikace Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.