Kamila Stullerová

je politoložka. Přednáší politickou teorii, teorie mezinárodních vztahů a bezpečnostní teorie na Aberystwyth University ve Velké Británii. Zkoumá především normativní poznání ve vztahu k reflektovaným společenským praktikám a roli politiky a politických hodnot při uklidňování konfliktů a jakožto alternativu k bezpečnostním nouzovým praktikám. Její metoda se do velke míry opírá o historii politických idejí, kde se specializuje na západní myšlení 20. století, zejména dílo Judith N. Shklarové, Hannah Arendtové, Hanse Morgenthaua a Stanleyho Hoffmanna.

Související akce

čtvrtek
18. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Obyčejné neřesti

čtvrtek 18. 1. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Krutost, pokrytectví, snobství, proradnost a misantropie, Montaignovy „obyčejné neřesti“, které s nástupem moderní společnosti postupně zatlačily do stínu klasické hlavní hříchy, ukazují dvojznačnost a náročnost liberální morálky, ochotné přijmout rozpory a hrozby plynoucí z osobní svobody. Jak vstupují staré i nové neřesti do života našich západních společností? Nese s sebou liberalismus toleranci k některým neřestem? Které jsou tolerovány a které méně?

Hosté: Lukáš Fošum OP, Josef Fulka, Kamila Stullerová

Moderuje: Petr Fischer

zobrazit podrobnosti