čtvrtek
18. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Obyčejné neřesti

Aktuální společenská témata

Krutost, pokrytectví, snobství, proradnost a misantropie, Montaignovy „obyčejné neřesti“, které s nástupem moderní společnosti postupně zatlačily do stínu klasické hlavní hříchy, ukazují dvojznačnost a náročnost liberální morálky, ochotné přijmout rozpory a hrozby plynoucí z osobní svobody. Jak vstupují staré i nové neřesti do života našich západních společností? Nese s sebou liberalismus toleranci k některým neřestem? Které jsou tolerovány a které méně?

Spolupořádá nakladatelství Karolinum.

Moderuje: Petr Fischer

Hosté

Lukáš Fošum OP


je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

Více akcí

Josef Fulka


je filosof. Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie. V současné době působí na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století, literární teorii, teorií psychoanalýzy a v posledních letech se věnuje zejména lingvistice znakových jazyků. Překládá z francouzštiny a angličtiny (R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault aj.)

Více akcí

Kamila Stullerová


je politoložka. Přednáší politickou teorii, teorie mezinárodních vztahů a bezpečnostní teorie na Aberystwyth University ve Velké Británii. Zkoumá především normativní poznání ve vztahu k reflektovaným společenským praktikám a roli politiky a politických hodnot při uklidňování konfliktů a jakožto alternativu k bezpečnostním nouzovým praktikám. Její metoda se do velke míry opírá o historii politických idejí, kde se specializuje na západní myšlení 20. století, zejména dílo Judith N. Shklarové, Hannah Arendtové, Hanse Morgenthaua a Stanleyho Hoffmanna.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Obyčejné neřesti

čtvrtek 18. 1. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

Krutost, pokrytectví, snobství, proradnost a misantropie, Montaignovy „obyčejné neřesti“, které s nástupem moderní společnosti postupně zatlačily do stínu klasické hlavní hříchy, ukazují dvojznačnost a náročnost liberální morálky, ochotné přijmout rozpory a hrozby plynoucí z osobní svobody. Jak vstupují staré i nové neřesti do života našich západních společností? Nese s sebou liberalismus toleranci k některým neřestem? Které jsou tolerovány a které méně?

Spolupořádá nakladatelství Karolinum.

Moderuje: Petr Fischer

Hosté

Lukáš Fošum OP


je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

Více akcí

Josef Fulka


je filosof. Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie. V současné době působí na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století, literární teorii, teorií psychoanalýzy a v posledních letech se věnuje zejména lingvistice znakových jazyků. Překládá z francouzštiny a angličtiny (R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault aj.)

Více akcí

Kamila Stullerová


je politoložka. Přednáší politickou teorii, teorie mezinárodních vztahů a bezpečnostní teorie na Aberystwyth University ve Velké Británii. Zkoumá především normativní poznání ve vztahu k reflektovaným společenským praktikám a roli politiky a politických hodnot při uklidňování konfliktů a jakožto alternativu k bezpečnostním nouzovým praktikám. Její metoda se do velke míry opírá o historii politických idejí, kde se specializuje na západní myšlení 20. století, zejména dílo Judith N. Shklarové, Hannah Arendtové, Hanse Morgenthaua a Stanleyho Hoffmanna.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.