Ota Halama

je historik působící na Katedře církevních dějin a literární historie Evangelické teologické fakulty UK, zaobírá se historii Jednoty a obdobím husitské a pohusitské éry.

Související akce

středa
14. 12.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE | Dušan Foltýn a jeho host Ota Halama

středa 14. 12. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

V dějinách klášterů v českých zemích představují husitské bouře dobu první rozsáhlé sekularizace, nabývající v některých případech brutální násilné podoby.

Hosté: Dušan Foltýn, Ota Halama

zobrazit podrobnosti