Tomáš Berger

je akademický malíř a restaurátor. Od roku 1989 pracuje jako restaurátor obrazů na plátěné i dřevěné podložce. Zabývá se i restaurováním a průzkumem nástěnných maleb pro státní, církevní i soukromé instituce, např.: Národní galerie, Arcibiskupství pražské, Obrazárna Pražského hradu, Strahovská obrazárna, Národní památkový ústav, Pražský hrad, Senát ČR, aj. Je autorem odborných textů a nositelem mezinárodního ocenění.

Související akce

úterý
24. 4.
19:30

kostel sv. Jiljí

KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO | Odborná prezentace a požehnání restaurovaného oltářního obrazu

úterý 24. 4. 2012 v 19.30 hod.
kostel sv. Jiljí

Dominikánskému kostelu sv. Jiljí v Praze vévodí monumentální oltářní obraz s výjevem ukřižovaného Krista obklopeného řádovými světci. Uspořádání interiéru kostela je pojato jako výpověď o kazatelském poslání dominikánských bratří, jehož středobodem je kázání o ukřižovaném Kristu, od něhož celý řád čerpá sílu. Autorem obrazu, který můžeme znovu vidět v jeho původní kráse, je Antonín Stevens.

Hosté: Tomáš Berger, Antonín Krasucki OP, Benedikt Mohelník OP, Štépán Vácha

zobrazit podrobnosti