úterý
24. 4.
19:30

kostel sv. Jiljí

KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO | Odborná prezentace a požehnání restaurovaného oltářního obrazu

Dominikánskému kostelu sv. Jiljí v Praze vévodí monumentální oltářní obraz s výjevem ukřižovaného Krista obklopeného řádovými světci. Uspořádání interiéru kostela je pojato jako výpověď o kazatelském poslání dominikánských bratří, jehož středobodem je kázání o ukřižovaném Kristu, od něhož celý řád čerpá sílu. Autorem obrazu, který můžeme znovu vidět v jeho původní kráse, je Antonín Stevens.

Potemnělé nánosy staletého prachu odstranil se svými spolupracovníky zkušený restaurátor Tomáš Berger, který bude mluvit o postupech odborné obnovy malířského díla. Umělecké dílo prozradí lépe svůj smysl a obsah, jestliže známe kontext jeho vzniku, inspirační zdroje a třeba také životní osudy autora. Předním znalcem díla Antonína Stevense je Štěpán Vácha, který se ujme odborného výkladu z hlediska ikonografie a kunsthistorie. O celkové zařazení do ideového duchovního programu výzdoby kostela se pokusí fr. Benedikt Mohelník OP. Nakonec fr. Antonín Krasucki OP oltářní obraz znovu posvětí.

Hosté

Tomáš Berger


je akademický malíř a restaurátor. Od roku 1989 pracuje jako restaurátor obrazů na plátěné i dřevěné podložce. Zabývá se i restaurováním a průzkumem nástěnných maleb pro státní, církevní i soukromé instituce, např.: Národní galerie, Arcibiskupství pražské, Obrazárna Pražského hradu, Strahovská obrazárna, Národní památkový ústav, Pražský hrad, Senát ČR, aj. Je autorem odborných textů a nositelem mezinárodního ocenění.

Více akcí

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Štépán Vácha


je pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a specializuje se na malířství 17. století v Čecháchm v současnosti na činnost pražských malířů období raného baroka a také na malířství na dvoře císaře Rudolfa II.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO | Odborná prezentace a požehnání restaurovaného oltářního obrazu

úterý 24. 4. 2012 v 19.30 hod.
kostel sv. Jiljí

Dominikánskému kostelu sv. Jiljí v Praze vévodí monumentální oltářní obraz s výjevem ukřižovaného Krista obklopeného řádovými světci. Uspořádání interiéru kostela je pojato jako výpověď o kazatelském poslání dominikánských bratří, jehož středobodem je kázání o ukřižovaném Kristu, od něhož celý řád čerpá sílu. Autorem obrazu, který můžeme znovu vidět v jeho původní kráse, je Antonín Stevens.

Potemnělé nánosy staletého prachu odstranil se svými spolupracovníky zkušený restaurátor Tomáš Berger, který bude mluvit o postupech odborné obnovy malířského díla. Umělecké dílo prozradí lépe svůj smysl a obsah, jestliže známe kontext jeho vzniku, inspirační zdroje a třeba také životní osudy autora. Předním znalcem díla Antonína Stevense je Štěpán Vácha, který se ujme odborného výkladu z hlediska ikonografie a kunsthistorie. O celkové zařazení do ideového duchovního programu výzdoby kostela se pokusí fr. Benedikt Mohelník OP. Nakonec fr. Antonín Krasucki OP oltářní obraz znovu posvětí.

Hosté

Tomáš Berger


je akademický malíř a restaurátor. Od roku 1989 pracuje jako restaurátor obrazů na plátěné i dřevěné podložce. Zabývá se i restaurováním a průzkumem nástěnných maleb pro státní, církevní i soukromé instituce, např.: Národní galerie, Arcibiskupství pražské, Obrazárna Pražského hradu, Strahovská obrazárna, Národní památkový ústav, Pražský hrad, Senát ČR, aj. Je autorem odborných textů a nositelem mezinárodního ocenění.

Více akcí

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Štépán Vácha


je pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a specializuje se na malířství 17. století v Čecháchm v současnosti na činnost pražských malířů období raného baroka a také na malířství na dvoře císaře Rudolfa II.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.