Jaroslav Cuhra

(*1972) je historikem, vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; zaměřuje se na dějiny represe v letech 1948–1989, dějiny vztahů státu a církve ve stejném období a v poslední době na tzv. kádrovou politiku KSČ. Je autorem několika monografií, mj. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972 (1999) a Československo – vatikánská jednání 1968–1989 (2001) a spoluautorem knihy České země v evropských dějinách, svazek IV. (2006).

Související akce

čtvrtek
24. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KATOLICKÁ CÍRKEV V LETECH NORMALIZACE 1969 - 1989 | Mezi odporem vůči ateizační politice a hledáním modu vivendi. Přednáška dr. Jaroslava Cuhry

čtvrtek 24. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Dějiny církve v období komunistické normalizace byly pochopitelně mnohočetné. Na jedné straně pokračovala kontinuita odporu vůči režimu, odvíjející se již od února 1948, na straně druhé se prohloubila zkušenost přizpůsobování se a snahy „udržet, co je možné“.

Hosté: Jaroslav Cuhra

zobrazit podrobnosti