Milan Děžinský

(*1974) je básník, překladatel. Absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně, obor učitelství. Do literatury vstoupil v polovině devadesátých let v Ústí nad Labem, kde založil a spoluredigoval studentský časopis Okruh. Vydal sbírky Černá hodinka, Kašel mé milenky, Slovník noci, Přízraky, Tajný život a Obcházení ostrova. Poslední čtyři sbírky byly nominovány na cenu Magnesia Litera za poezii. Milan Děžinský překládá z angličtiny (Dickinsonová, Norton, Dawe, W. C. Williams, Oldsová aj.). Publikuje mj. v časopise Host, Weles, Aluze, Tvar, Pandora a v různých sbornících. Jeho básně jsou pravidelně vybírány do ročenky Nejlepší české básně (Host).

Související akce

čtvrtek
19. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

čtvrtek 19. 4. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Milan Děžinský, Marie Šťastná, Martin Stöhr

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti