Petr Soukal

český kněz a teolog se zaměřením na liturgiku.

Související akce

středa
10. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZPRAVY O KŘTU, BIŘMOVÁNÍ A EUCHARISTII

středa 10. 6. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Křest, biřmování a eucharistie. Tři iniciační svátosti, jež nás uvádějí do plnosti křesťanského života. Jak je dobře slavit a jak z nich s užitkem žít?

Hosté: Petr Soukal, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
15. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VE JMÉNU TROJICE | trinitární rozměr liturgie

čtvrtek 15. 2. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Liturgické modlitby se obracejí k Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém. Co to znamená? Jaká je úloha jednotlivých osob Trojice při křesťanské bohoslužbě? Ke komu se vlastně modlíme, když říkáme Otče náš? Jak šel ruku v ruce rozvoj nauky a vývoj obřadů? Jakým způsobem máme při liturgii účast na životě Trojjediného Boha?

Hosté: Jan Kotas, Petr Soukal

Moderuje: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti