čtvrtek
22. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

Rozpravy u dominikánů

Řeč je něčím svrchovaně lidským, něčím, co neustále užíváme. Oč více ji vnímáme jako naprosto spontánní, o to bolestněji pociťujeme její ztrátu. Lidská řeč dokáže svými slovy obsáhnout nekonečnost vesmíru i banalitu všedního dne. A právě v její otevřenosti rozpínající se donekonečna můžeme postřehnout něco víc než lidského; právě jazyk a slovo dávají člověku podíl na čemsi božském. Lidé dokáží mluvit o Bohu. A snaží se mluvit k němu a s ním. Ovšem mluví také Bůh k lidem? A jakou řečí?

Bible nám předkládá Boží řeč, která užívá lidských slov. Oslovuje člověka, nabízí mu dialog a zároveň pevnou referenci pro něj. Náš večer by rád nastínil, jakou roli právě Bible v tomto dialogu hraje. Bude chtít poodkrýt její charakter, bohatou historii jejího vzniku i spletité cesty jejího výkladu. Ukázat, kterak Bible pomáhá pochopit významné události dějin a zároveň jak právě dějiny Božího lidu usnadňují pochopení Bible i nalezení autority, která ji je schopna autenticky vykládat.

Vstup volný.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Martin Komárek


je český novinář, komentátor, spisovatel a syn bývalého politika a prognostika Valtra Komárka. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory filosofie a ekonomie. Po sametové revoluci v roce 1990 nastoupil do deníku Mladá fronta DNES, kde působí jako komentátor. Učí tvůrčí psaní na FSV UK a obor Média a komunikace na CERGE universitě. Je autorem pravidelných poznámek radiožurnálu. V České televizi moderuje pořad Před půlnocí. Je autorem řady knih.

Více akcí

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

čtvrtek 22. 11. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Řeč je něčím svrchovaně lidským, něčím, co neustále užíváme. Oč více ji vnímáme jako naprosto spontánní, o to bolestněji pociťujeme její ztrátu. Lidská řeč dokáže svými slovy obsáhnout nekonečnost vesmíru i banalitu všedního dne. A právě v její otevřenosti rozpínající se donekonečna můžeme postřehnout něco víc než lidského; právě jazyk a slovo dávají člověku podíl na čemsi božském. Lidé dokáží mluvit o Bohu. A snaží se mluvit k němu a s ním. Ovšem mluví také Bůh k lidem? A jakou řečí?

Bible nám předkládá Boží řeč, která užívá lidských slov. Oslovuje člověka, nabízí mu dialog a zároveň pevnou referenci pro něj. Náš večer by rád nastínil, jakou roli právě Bible v tomto dialogu hraje. Bude chtít poodkrýt její charakter, bohatou historii jejího vzniku i spletité cesty jejího výkladu. Ukázat, kterak Bible pomáhá pochopit významné události dějin a zároveň jak právě dějiny Božího lidu usnadňují pochopení Bible i nalezení autority, která ji je schopna autenticky vykládat.

Vstup volný.

Moderuje: Ludvík Grundman OP

Hosté

Martin Komárek


je český novinář, komentátor, spisovatel a syn bývalého politika a prognostika Valtra Komárka. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory filosofie a ekonomie. Po sametové revoluci v roce 1990 nastoupil do deníku Mladá fronta DNES, kde působí jako komentátor. Učí tvůrčí psaní na FSV UK a obor Média a komunikace na CERGE universitě. Je autorem pravidelných poznámek radiožurnálu. V České televizi moderuje pořad Před půlnocí. Je autorem řady knih.

Více akcí

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.