čtvrtek
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

EXPEDICE EXODUS | Bible, archeologie a nomádský život

Dominikán Riccardo Lufrani, profesor místopisu, a kapucín Jordi Cervera i Valls, profesor Starého Zákona, se ve stopách badatelů 19. století vydali roku 2010 prozkoumat trasu Exodu. Přitom na velbloudech projeli Sinajský poloostrov a prožili dobrodružství biblické, archeologické a lidské… jedním slovem: byla to mystická zkušenost!

Jeruzalémská biblická škola (plným názvem Francouzská biblická a archeologická škola) byla založena roku 1890 dominikánem Marie-Joseph Lagrangem. Od počátku své existence se zaměřuje na důkladný archeologický výzkum ve Svaté zemi a v dalších lokalitách spojených s biblickými dějinami a na vědeckou exegezi biblických textů. Výsledky odborné práce se promítly do vydání tzv. Jeruzalémské bible. V současné době je škola iniciátorem velkého projektu Bible ve svých tradicích.

Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny. Děkujeme zájemcům o přednášku, že si budou předem rezervovat místo. Usnadní nám to zajistit technické vybavení. Vstupné dobrovolné. Prosíme, abyste se zaregistrovali! Pomůže nám to při zajišťování nezbytné techniky.

Upozorňujeme také na přednášku Francouzská biblická a archeologická škola v Jeruzalémě – archeologie ve službě Bible, které proběhne ve středu 28. listopadu 2012 na KTF UK, Thákurova 2 (čas bude ještě upřesněn).

Pravda se nebojí pravdy. Od založení Francouzské biblické a archeologické školy v Jeruzalémě bratrem dominikánem Marie-Josephe Lagrange v roce 1890 je zde Bible studována v celkovém zeměpisném, historickém, archeologickém i etnografickém kontextu. Můžeme tak lépe pochopit, jakým způsobem říká Bible pravdu.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Český rozhlas, 26. 11. 2012. Čtě­te zde.

Radio Proglas, 29. 11. 2012. Čtě­te zde.

Hosté

Ricardo Lufrani OP


narozen roku 1965 v Římě. Do řádu bratří kazatelů vstoupil v roce 2001. Od r. 2008 vyučuje na Francouzské biblické a archeologické škole v Jeruzalémě (EBAF). Specializuje se na výzkum a výuku archeologie a historické geografie. Roku 2012 spolu s prof. Jordi Cervera i Valls OFMCap. publikovali knihu o průzkumu trasy Exodu uskutečněném v roce 2010. Účastní se archeologických vykopávek jeruzalémské biblické školy (Hrobka králů a areál Eleona na Olivetské hoře). Společně s prof. Marcello Fidanziem vedou skupinu Kumránský seminář. Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny. Děkujeme zájemcům o přednášku, že si budou předem rezervovat místo. Usnadní nám to zajistit technické vybavení.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

EXPEDICE EXODUS | Bible, archeologie a nomádský život

čtvrtek 29. 11. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dominikán Riccardo Lufrani, profesor místopisu, a kapucín Jordi Cervera i Valls, profesor Starého Zákona, se ve stopách badatelů 19. století vydali roku 2010 prozkoumat trasu Exodu. Přitom na velbloudech projeli Sinajský poloostrov a prožili dobrodružství biblické, archeologické a lidské… jedním slovem: byla to mystická zkušenost!

Jeruzalémská biblická škola (plným názvem Francouzská biblická a archeologická škola) byla založena roku 1890 dominikánem Marie-Joseph Lagrangem. Od počátku své existence se zaměřuje na důkladný archeologický výzkum ve Svaté zemi a v dalších lokalitách spojených s biblickými dějinami a na vědeckou exegezi biblických textů. Výsledky odborné práce se promítly do vydání tzv. Jeruzalémské bible. V současné době je škola iniciátorem velkého projektu Bible ve svých tradicích.

Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny. Děkujeme zájemcům o přednášku, že si budou předem rezervovat místo. Usnadní nám to zajistit technické vybavení. Vstupné dobrovolné. Prosíme, abyste se zaregistrovali! Pomůže nám to při zajišťování nezbytné techniky.

Upozorňujeme také na přednášku Francouzská biblická a archeologická škola v Jeruzalémě – archeologie ve službě Bible, které proběhne ve středu 28. listopadu 2012 na KTF UK, Thákurova 2 (čas bude ještě upřesněn).

Pravda se nebojí pravdy. Od založení Francouzské biblické a archeologické školy v Jeruzalémě bratrem dominikánem Marie-Josephe Lagrange v roce 1890 je zde Bible studována v celkovém zeměpisném, historickém, archeologickém i etnografickém kontextu. Můžeme tak lépe pochopit, jakým způsobem říká Bible pravdu.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Český rozhlas, 26. 11. 2012. Čtě­te zde.

Radio Proglas, 29. 11. 2012. Čtě­te zde.

Hosté

Ricardo Lufrani OP


narozen roku 1965 v Římě. Do řádu bratří kazatelů vstoupil v roce 2001. Od r. 2008 vyučuje na Francouzské biblické a archeologické škole v Jeruzalémě (EBAF). Specializuje se na výzkum a výuku archeologie a historické geografie. Roku 2012 spolu s prof. Jordi Cervera i Valls OFMCap. publikovali knihu o průzkumu trasy Exodu uskutečněném v roce 2010. Účastní se archeologických vykopávek jeruzalémské biblické školy (Hrobka králů a areál Eleona na Olivetské hoře). Společně s prof. Marcello Fidanziem vedou skupinu Kumránský seminář. Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny. Děkujeme zájemcům o přednášku, že si budou předem rezervovat místo. Usnadní nám to zajistit technické vybavení.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.