čtvrtek
25. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DOGMATA A DRAMATA VÍRY

Rozpravy u dominikánů

„Hlavně aby člověk v něco věřil!“ Ovšem není něco jako „něco“ a snad právě proto by si ono „něco“ zasloužilo, abychom ho podrobili důkladnému zkoumání v otevřené a nezaujaté rozpravě. Jistě, víra je osobní věcí každého člověka, ovšem znamená to, že skutečně záleží na každém, jak si svou víru utváří?

Bible líčí víru jako svrchovaně osobní rozhodnutí a ukazuje roli a účinky víry právě v konkrétních životech velkých postav jako je Abrahám či apoštol Pavel. Ta samá Bible nám ovšem představuje víru jako něco přesaženého, co nezůstává v rukou jednotlivce, ani se nedá jeho rukama libovolně utvářet. Naopak, člověk se nachází v situaci, kdy ho jeho víra sama utváří a to za podmínek leckdy velmi dramatických. Jako drama se rozehrává i historie vyjádření víry rané církve řečí dogmat, kterou postupně přijímaly jednotlivé koncily a papežové. V jejich stopách musí i dnes jak sami věřící, tak církev hledat způsob vyjádření a prožívání víry v moderním světě.

Vstup volný.

Hosté

Jaroslav Brož


je kněz, biblista se specializací na Nový zákon, působí na KTF UK.

Více akcí

Pavel Fischer


je diplomat. Vystudoval FF UK a prestižní Ecole Nationale d‘Administration v Paříži, studoval i sociální nauku církve. V letech 1995–2003 pracoval v kanceláři prezidenta republiky. V letech byl 2003–2010 velvyslancem ČR ve Francii, poté byl do roku 2013 vrchním ředitelem bezpečnostně-multilaterální sekce na Ministerstvu zahraničních věcí.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

DOGMATA A DRAMATA VÍRY

čtvrtek 25. 10. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

„Hlavně aby člověk v něco věřil!“ Ovšem není něco jako „něco“ a snad právě proto by si ono „něco“ zasloužilo, abychom ho podrobili důkladnému zkoumání v otevřené a nezaujaté rozpravě. Jistě, víra je osobní věcí každého člověka, ovšem znamená to, že skutečně záleží na každém, jak si svou víru utváří?

Bible líčí víru jako svrchovaně osobní rozhodnutí a ukazuje roli a účinky víry právě v konkrétních životech velkých postav jako je Abrahám či apoštol Pavel. Ta samá Bible nám ovšem představuje víru jako něco přesaženého, co nezůstává v rukou jednotlivce, ani se nedá jeho rukama libovolně utvářet. Naopak, člověk se nachází v situaci, kdy ho jeho víra sama utváří a to za podmínek leckdy velmi dramatických. Jako drama se rozehrává i historie vyjádření víry rané církve řečí dogmat, kterou postupně přijímaly jednotlivé koncily a papežové. V jejich stopách musí i dnes jak sami věřící, tak církev hledat způsob vyjádření a prožívání víry v moderním světě.

Vstup volný.

Hosté

Jaroslav Brož


je kněz, biblista se specializací na Nový zákon, působí na KTF UK.

Více akcí

Pavel Fischer


je diplomat. Vystudoval FF UK a prestižní Ecole Nationale d‘Administration v Paříži, studoval i sociální nauku církve. V letech 1995–2003 pracoval v kanceláři prezidenta republiky. V letech byl 2003–2010 velvyslancem ČR ve Francii, poté byl do roku 2013 vrchním ředitelem bezpečnostně-multilaterální sekce na Ministerstvu zahraničních věcí.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.