úterý
28. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Ženy u oltáře

Rozpravy o církvi

Panna. Vdova. Kněžka. V rodící se křesťanské společnosti kolem roku 400 ženy získávají moc. Ale jak dlouho si ji udrží? Kdo jim k novému postavení dopomohl a co bylo příčinou jejich pádu? A co z toho plyne pro naše uvažování o roli ženy v církvi dnes? O tom budeme diskutovat nad knihou Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství.

Spolupořadatelem večera je Centrum raně středověkých studií Masarykovy univerzity.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Ivan Foletti


je historik umění a církevních dějin, specializující se na studium umění Byzance, Milána, Říma a Konstantinopole v období pozdní antiky a raného středověku. Je autorem knihy Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství (2023). Je vedoucím Centra raně středověkých studií při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Více akcí

Anežka Hesová


vystudovala obor sociální komunikace na Salesiánské univerzitě v Římě, devět let působila v salesiánském středisku mládeže a mediálním centru, od roku 2020 žije v Praze a pracuje jako novinářka. Zároveň je studentkou teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Do diskuze o postavení žen v katolické církvi přispěla článkem Žena knězem? Nikdy. Anebo ještě si to rozmyslíme... ve kterém vysvětluje, "proč je chyba, že kolem svěcení žen pořád chodíme jako kolem horké kaše."

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Ženy u oltáře

úterý 28. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Rozpravy o církvi

Panna. Vdova. Kněžka. V rodící se křesťanské společnosti kolem roku 400 ženy získávají moc. Ale jak dlouho si ji udrží? Kdo jim k novému postavení dopomohl a co bylo příčinou jejich pádu? A co z toho plyne pro naše uvažování o roli ženy v církvi dnes? O tom budeme diskutovat nad knihou Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství.

Spolupořadatelem večera je Centrum raně středověkých studií Masarykovy univerzity.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Ivan Foletti


je historik umění a církevních dějin, specializující se na studium umění Byzance, Milána, Říma a Konstantinopole v období pozdní antiky a raného středověku. Je autorem knihy Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství (2023). Je vedoucím Centra raně středověkých studií při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Více akcí

Anežka Hesová


vystudovala obor sociální komunikace na Salesiánské univerzitě v Římě, devět let působila v salesiánském středisku mládeže a mediálním centru, od roku 2020 žije v Praze a pracuje jako novinářka. Zároveň je studentkou teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Do diskuze o postavení žen v katolické církvi přispěla článkem Žena knězem? Nikdy. Anebo ještě si to rozmyslíme... ve kterém vysvětluje, "proč je chyba, že kolem svěcení žen pořád chodíme jako kolem horké kaše."

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.