probíhá
od 14. 2.
do 19. 5.

Kostel Nejsv. Salvátora v Praze

Křížová cesta z Krickerhau | Postní intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Umění a architektura

Křížová cesta, která bude letos doprovázet v kostele Nejsv. Salvátora postní dobu, pochází ze slovenského městečka Handlová. V tomto známém hornickém městě tvořili před druhou světovou válkou většinu obyvatel karpatští Němci, kteří svému domovu neřekli jinak než Krickerhau. Všech dvacet osm plechových tabulí zdobilo od roku 1926 dřevěnou emporu původního gotického kostela sv. Kateřiny. Křížovou cestu z Krickerhau tvoří tedy mnohem více „zastavení“ než je oněch klasických čtrnáct. Sledují Ježíšův život od Zvěstování Panně Marii, Narození, přes klasické pašijové výjevy až po Ukřižování, Nanebevstoupení, Nanebevzetí a Korunování Panny Marie. Ikonograficky obsahově se jedná o kombinaci starobylých modliteb křížové cesty a růžence.

Na křížové cestě z Krickerhau ale není jedinečný jen nezvyklý počet obrazů. Pozoruhodná je především tím, že na sobě nese viditelné stopy výbuchu válečného násilí. Na Velikonoční pondělí 26. března 1945, kdy se k Handlové blížila fronta, explodovala během bohoslužby v kostele letecká puma. Obrazy, které se nacházely v blízkosti výbuchu, jsou proto na mnoha místech poškozené tlakovou vlnou a perforované střepinami.

K objevu tohoto starého svědectví života, víry a tragického osudu došlo nedávno. Celá desetiletí odpočívala handlovská cesta kříže zapomenutá na půdě kostela. V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze bude od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé.

Norbert Schmidt, kurátorDoprovodný program:

Sledujte také na webových stránkách Akademické farnosti Praha, Dominikánské 8 nebo Centra teologie a umění při KTF UK. Změna vyhrazena.

Souběžně vychází také tematické číslo revue Salve 4/2023 o vztahu církve a společnosti na Slovensku.

• středa 14. února Popeleční středa – kostel Nejsv. Salvátora

19:00 hodin bohoslužba Popelce umělců, celebruje P. Marek Orko Vácha

20:30 hodin uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau

• čtvrtek 15. února, 19:30 hodin – Dominikánská 8

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená

(přednáška a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února, 15:30 hodin – kostel Nejsv. Salvátora

Norbert Schmidt: Kostel sv. Kateřiny v Handlové.

Jeho dramatické dějiny včetně přestavby od architekta Rudolfa Schwarze.

(přednáška v sakristii Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února – kostel Nejsv. Salvátora

20:00 hodin Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík

Přítomni budou poutníci ze slovenské Handlové se svým farářem P. Andrejem Porubským.

21:00 Druhé uvedení postní intervence.

• neděle 10. března – kostel Nejsv. Salvátora

21:15 hodin komentovaná prohlídka křížové cesty s historikem umění Mariusem Winzelerem a kurátorem Norbertem Schmidtem

(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

• čtvrtek 14. března 19:30 hodin – Dominikánská 8

Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru

(přednáška v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• úterý 26. března, 17:00 hodin – presbytář kostela Nejsv. Salvátora

Cesta kříže, meditace křížové cesty s texty Romana Guardiniho a hudbou Mélusine de Pas

• čtvrtek 11. dubna, 19:30 hodin – Dominikánská 8

Současné Slovensko: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó

(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• čtvrtek 23. května, 19:30 hodin – Dominikánská 8

Sudetští a Karpatští Němci: moderní katolicismus, nacizace a vyhnání:

Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek

(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)


kurátor, návrh instalace:

Norbert Schmidt

produkce:

Martin Staněk, Kateřina Černá

pomoc při realizaci:

Pavel Šimáček

realizace výstavní konstrukce:

Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

osvětlení:

Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit

u farní asistentky Kateřiny Černé: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

doprovodné programy:

Klára Jirsová a Norbert Schmidt

kontakt pro média:

kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

 

Postní intervence a související doprovodný program

vznikly díky spolupráci těchto institucí:

Akademická farnost Praha

Centrum teologie a umění při KTF UK

platforma Dominikánská 8

Rímskokatolícka farnosť v Handlové na Slovensku

Slovenské národné muzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Akci podpořili:


Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.

Hlavní město Praha

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Křížová cesta z Krickerhau | Postní intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora

středa 14. 2. - neděle 19. 5. 2024
Kostel Nejsv. Salvátora v Praze

Umění a architektura

Křížová cesta, která bude letos doprovázet v kostele Nejsv. Salvátora postní dobu, pochází ze slovenského městečka Handlová. V tomto známém hornickém městě tvořili před druhou světovou válkou většinu obyvatel karpatští Němci, kteří svému domovu neřekli jinak než Krickerhau. Všech dvacet osm plechových tabulí zdobilo od roku 1926 dřevěnou emporu původního gotického kostela sv. Kateřiny. Křížovou cestu z Krickerhau tvoří tedy mnohem více „zastavení“ než je oněch klasických čtrnáct. Sledují Ježíšův život od Zvěstování Panně Marii, Narození, přes klasické pašijové výjevy až po Ukřižování, Nanebevstoupení, Nanebevzetí a Korunování Panny Marie. Ikonograficky obsahově se jedná o kombinaci starobylých modliteb křížové cesty a růžence.

Na křížové cestě z Krickerhau ale není jedinečný jen nezvyklý počet obrazů. Pozoruhodná je především tím, že na sobě nese viditelné stopy výbuchu válečného násilí. Na Velikonoční pondělí 26. března 1945, kdy se k Handlové blížila fronta, explodovala během bohoslužby v kostele letecká puma. Obrazy, které se nacházely v blízkosti výbuchu, jsou proto na mnoha místech poškozené tlakovou vlnou a perforované střepinami.

K objevu tohoto starého svědectví života, víry a tragického osudu došlo nedávno. Celá desetiletí odpočívala handlovská cesta kříže zapomenutá na půdě kostela. V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze bude od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé.

Norbert Schmidt, kurátorDoprovodný program:

Sledujte také na webových stránkách Akademické farnosti Praha, Dominikánské 8 nebo Centra teologie a umění při KTF UK. Změna vyhrazena.

Souběžně vychází také tematické číslo revue Salve 4/2023 o vztahu církve a společnosti na Slovensku.

• středa 14. února Popeleční středa – kostel Nejsv. Salvátora

19:00 hodin bohoslužba Popelce umělců, celebruje P. Marek Orko Vácha

20:30 hodin uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau

• čtvrtek 15. února, 19:30 hodin – Dominikánská 8

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená

(přednáška a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února, 15:30 hodin – kostel Nejsv. Salvátora

Norbert Schmidt: Kostel sv. Kateřiny v Handlové.

Jeho dramatické dějiny včetně přestavby od architekta Rudolfa Schwarze.

(přednáška v sakristii Nejsv. Salvátora)

• neděle 18. února – kostel Nejsv. Salvátora

20:00 hodin Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík

Přítomni budou poutníci ze slovenské Handlové se svým farářem P. Andrejem Porubským.

21:00 Druhé uvedení postní intervence.

• neděle 10. března – kostel Nejsv. Salvátora

21:15 hodin komentovaná prohlídka křížové cesty s historikem umění Mariusem Winzelerem a kurátorem Norbertem Schmidtem

(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)

• čtvrtek 14. března 19:30 hodin – Dominikánská 8

Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru

(přednáška v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• úterý 26. března, 17:00 hodin – presbytář kostela Nejsv. Salvátora

Cesta kříže, meditace křížové cesty s texty Romana Guardiniho a hudbou Mélusine de Pas

• čtvrtek 11. dubna, 19:30 hodin – Dominikánská 8

Současné Slovensko: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó

(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• čtvrtek 23. května, 19:30 hodin – Dominikánská 8

Sudetští a Karpatští Němci: moderní katolicismus, nacizace a vyhnání:

Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek

(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)


kurátor, návrh instalace:

Norbert Schmidt

produkce:

Martin Staněk, Kateřina Černá

pomoc při realizaci:

Pavel Šimáček

realizace výstavní konstrukce:

Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

osvětlení:

Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit

u farní asistentky Kateřiny Černé: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339

doprovodné programy:

Klára Jirsová a Norbert Schmidt

kontakt pro média:

kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

 

Postní intervence a související doprovodný program

vznikly díky spolupráci těchto institucí:

Akademická farnost Praha

Centrum teologie a umění při KTF UK

platforma Dominikánská 8

Rímskokatolícka farnosť v Handlové na Slovensku

Slovenské národné muzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Akci podpořili:


Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.

Hlavní město Praha

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.