středa
10. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Přátelství a reforma | Terezie z Ávily a Jeroným Gracián

Dominikánský knižní salón

Jaké místo má přátelství v životě člověka? Může se člověk přátelit s Bohem? A nejsou lidská přátelství překážkou vztahu k Bohu? Ve svých úvahách se necháme inspirovat přátelstvím Terezie od Ježíše a Jeronýma Graciána, význačných osobností karmelitánského řádu, které stály na počátku řádové reformy a jejichž ryzí a hluboký vztah jim byl oporou na cestě k Bohu a posilou při uskutečňování jejich poslání.

Povoláním člověka je být přítelem – Boha i lidí –, avšak božským, či spíše boholidským či lidsko-božským způsobem.

Hosté

Jan Poříz OCD


je kněz, člen řádu bosých karmelitánů. Působí ve farní pastoraci ve Slaném a je kaplanem a vyučujícím na ZŠ Maltézských rytířů v Kladně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Přátelství a reforma | Terezie z Ávily a Jeroným Gracián

středa 10. 4. 2024 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Jaké místo má přátelství v životě člověka? Může se člověk přátelit s Bohem? A nejsou lidská přátelství překážkou vztahu k Bohu? Ve svých úvahách se necháme inspirovat přátelstvím Terezie od Ježíše a Jeronýma Graciána, význačných osobností karmelitánského řádu, které stály na počátku řádové reformy a jejichž ryzí a hluboký vztah jim byl oporou na cestě k Bohu a posilou při uskutečňování jejich poslání.

Povoláním člověka je být přítelem – Boha i lidí –, avšak božským, či spíše boholidským či lidsko-božským způsobem.

Hosté

Jan Poříz OCD


je kněz, člen řádu bosých karmelitánů. Působí ve farní pastoraci ve Slaném a je kaplanem a vyučujícím na ZŠ Maltézských rytířů v Kladně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.