středa
13. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O pokání | Svatý Ambrož

Dominikánský knižní salón

Bůh není krutě trestající Soudce, ale milosrdný Otec, jenž má stále otevřenou náruč pro své marnotratné syny. Jeho odpuštění však není automatické, předpokládá naše pokání. To ovšem nemá být jakési úzkoprsé „má dáti – dal“, ale celoživotní postoj pravdivého nahlížení sebe sama a otevírání se uzdravující Boží lásce. Spis svatého Ambrože nám k tomuto očišťování pohledu a srdce nabízí spoustu cenných podnětů.

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11, 28)

Hosté

Karolína Štauberová


je dominikánská terciářka, doktorandka na KTF UK, specializuje se na patristiku a dějiny dogmatu.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

O pokání | Svatý Ambrož

středa 13. 3. 2024 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Bůh není krutě trestající Soudce, ale milosrdný Otec, jenž má stále otevřenou náruč pro své marnotratné syny. Jeho odpuštění však není automatické, předpokládá naše pokání. To ovšem nemá být jakési úzkoprsé „má dáti – dal“, ale celoživotní postoj pravdivého nahlížení sebe sama a otevírání se uzdravující Boží lásce. Spis svatého Ambrože nám k tomuto očišťování pohledu a srdce nabízí spoustu cenných podnětů.

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11, 28)

Hosté

Karolína Štauberová


je dominikánská terciářka, doktorandka na KTF UK, specializuje se na patristiku a dějiny dogmatu.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.