pondělí
22. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Paměť holokaustu

Aktuální společenská témata

Holokaust představuje mezní zkušenost evropské společnosti. Erupci násilí vůči skupinám obyvatel, která nemá obdoby. Přesto s uplývající dobou a odcházejícími přímými svědky může začít upadat do zapomnění či nezájmu. Je dnes v české společnosti paměť holokaustu dostatečně přítomná? Jak se v Čechách recepce holokaustu proměňovala? O čem se mluvilo/nemluvilo, o čem se mluví/nemluví dnes? Je z pohledu historie ještě co objevovat? Jak o paměť holokaustu pečovat?

Akce se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Moderuje: Petr Vizina

Hosté

Kateřina Čapková


je historička, věnuje se zejména moderním židovským a romským dějinám ve 20. století. Působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde v roce 2016 založila Pražské fórum pro romské dějiny a externě přednáší na New York University v Praze a na FF UK.

Více akcí

Kateřina Králová


je profesorkou moderní historie se zaměřením na evropské dějiny, holokaust a paměťová studia, postkonfliktní společnost a Řecko. Působí jako lektorka v rámci Claims Conference University Partnership a vedoucí Výzkumného centra paměťových studií na Institutu mezinárodních studií, FSV UK.

Více akcí

Michala Lônčíková


je historička zabývající se dějinami Židů ve 20. století, specializuje se zejména na události holokaustu na Slovensku. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Paměť holokaustu

pondělí 22. 1. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

Holokaust představuje mezní zkušenost evropské společnosti. Erupci násilí vůči skupinám obyvatel, která nemá obdoby. Přesto s uplývající dobou a odcházejícími přímými svědky může začít upadat do zapomnění či nezájmu. Je dnes v české společnosti paměť holokaustu dostatečně přítomná? Jak se v Čechách recepce holokaustu proměňovala? O čem se mluvilo/nemluvilo, o čem se mluví/nemluví dnes? Je z pohledu historie ještě co objevovat? Jak o paměť holokaustu pečovat?

Akce se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Moderuje: Petr Vizina

Hosté

Kateřina Čapková


je historička, věnuje se zejména moderním židovským a romským dějinám ve 20. století. Působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde v roce 2016 založila Pražské fórum pro romské dějiny a externě přednáší na New York University v Praze a na FF UK.

Více akcí

Kateřina Králová


je profesorkou moderní historie se zaměřením na evropské dějiny, holokaust a paměťová studia, postkonfliktní společnost a Řecko. Působí jako lektorka v rámci Claims Conference University Partnership a vedoucí Výzkumného centra paměťových studií na Institutu mezinárodních studií, FSV UK.

Více akcí

Michala Lônčíková


je historička zabývající se dějinami Židů ve 20. století, specializuje se zejména na události holokaustu na Slovensku. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.