středa
15. 11.
17:30

Fortna - Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

Setkání ke Dni obětí sexualizovaného násilí

Sexualizované násilí je ve společnosti bolestně přítomné. Oběti jen těžko hledají zastání, často bývají zraňovány znovu i poté, co promluví. Stejně tak jsou zneužíváním zasažené celé komunity, když v jejich středu zraňoval pachatel a komunita se s tím vším musí nějak vyrovnat. Lidé, kteří doprovázejí oběti, naslouchají těžkým příběhům a zároveň se často potkávají s lhostejností okolí. A od lidí, kteří jsou zodpovědní za ochranu zranitelných osob, se někdy očekává více, než jsou v dané chvíli schopni nahlédnout a uskutečnit.

Proto se chceme sejít a vyjádřit, že v bolesti nemusíme být sami. Chceme společně chvíli nést zranění i sdílet naději, že uzdravení je možné.

Chceme říct, že ticho neléčí. Že i když otočíme hlavu, zneužívání nezmizí. Je potřeba vzít problematiku zneužívání vážně.

Setkání připravujeme pro všechny lidi, kterých se témata sexualizovaného násilí jakkoli dotýká. Přijít mohou oběti, lidé, kteří oběti doprovázejí, lidé, kteří znají někoho, kdo byl zneužitý, i ti, kteří nikoho takového neznají, ale téma jim připadá tak závažné a důležité, že to chtějí dát najevo svou přítomností.

Program:

17:30 bohoslužba slova, Fortna

18:15 Ticho neléčí – nechceme mlčet ke zneužívání v církvích, setkání před Arcibiskupským palácem

19:00 debata Uzdravit zranění duše, Fortna

Pomáhá soudní proces k uzdravení? Ochrání modlitba před zneužitím? A jak může pomoci psychoterapie?

Hosté debaty: Mgr. Pavlína Komedová, LL.M., Mgr. et Mgr. Tímea Vidová, Mgr. Pavel Pola, Ph.D., OCD.

Pořádá: Někdo Ti uvěří, Fortna, Dominikánská 8

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Pavlína Komedová


je advokátka a zapsaná mediátorka, členka představenstva Bílého kruhu bezpečí, v němž zároveň působí jako dobrovolník nízkoprahové poradny pro oběti trestných činů. Specializuje se na pomoc obětem domácího a sexualizovaného násilí, včetně obětí dětských. V související problematice je rovněž členem odborných pracovních skupin v rámci legislativních procesů.

Více akcí

Pavel Pola


je kněz, bosý karmelitán, podpřevor kláštera Pražského Jezulátka a spirituální teolog. Od roku 2008 se věnuje studiu sv. Terezie z Lisieux; je autorem úvodu a poznámek k novému vydání Příběhu jedné duše.

Více akcí

Tímea Vidová


je psychoterapeutka a krizová interventka. V Křesťanské terapeutické centrum pracuje s dospívajícími a dospělými se širokým spektrem potíží. Zaměřuje se na přijetí a zpracování těžkých zpráv (nepříznivá zdravotní diagnóza atd.) a traumatu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Setkání ke Dni obětí sexualizovaného násilí

středa 15. 11. 2023 v 17.30 hod.
Fortna - Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

Sexualizované násilí je ve společnosti bolestně přítomné. Oběti jen těžko hledají zastání, často bývají zraňovány znovu i poté, co promluví. Stejně tak jsou zneužíváním zasažené celé komunity, když v jejich středu zraňoval pachatel a komunita se s tím vším musí nějak vyrovnat. Lidé, kteří doprovázejí oběti, naslouchají těžkým příběhům a zároveň se často potkávají s lhostejností okolí. A od lidí, kteří jsou zodpovědní za ochranu zranitelných osob, se někdy očekává více, než jsou v dané chvíli schopni nahlédnout a uskutečnit.

Proto se chceme sejít a vyjádřit, že v bolesti nemusíme být sami. Chceme společně chvíli nést zranění i sdílet naději, že uzdravení je možné.

Chceme říct, že ticho neléčí. Že i když otočíme hlavu, zneužívání nezmizí. Je potřeba vzít problematiku zneužívání vážně.

Setkání připravujeme pro všechny lidi, kterých se témata sexualizovaného násilí jakkoli dotýká. Přijít mohou oběti, lidé, kteří oběti doprovázejí, lidé, kteří znají někoho, kdo byl zneužitý, i ti, kteří nikoho takového neznají, ale téma jim připadá tak závažné a důležité, že to chtějí dát najevo svou přítomností.

Program:

17:30 bohoslužba slova, Fortna

18:15 Ticho neléčí – nechceme mlčet ke zneužívání v církvích, setkání před Arcibiskupským palácem

19:00 debata Uzdravit zranění duše, Fortna

Pomáhá soudní proces k uzdravení? Ochrání modlitba před zneužitím? A jak může pomoci psychoterapie?

Hosté debaty: Mgr. Pavlína Komedová, LL.M., Mgr. et Mgr. Tímea Vidová, Mgr. Pavel Pola, Ph.D., OCD.

Pořádá: Někdo Ti uvěří, Fortna, Dominikánská 8

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Pavlína Komedová


je advokátka a zapsaná mediátorka, členka představenstva Bílého kruhu bezpečí, v němž zároveň působí jako dobrovolník nízkoprahové poradny pro oběti trestných činů. Specializuje se na pomoc obětem domácího a sexualizovaného násilí, včetně obětí dětských. V související problematice je rovněž členem odborných pracovních skupin v rámci legislativních procesů.

Více akcí

Pavel Pola


je kněz, bosý karmelitán, podpřevor kláštera Pražského Jezulátka a spirituální teolog. Od roku 2008 se věnuje studiu sv. Terezie z Lisieux; je autorem úvodu a poznámek k novému vydání Příběhu jedné duše.

Více akcí

Tímea Vidová


je psychoterapeutka a krizová interventka. V Křesťanské terapeutické centrum pracuje s dospívajícími a dospělými se širokým spektrem potíží. Zaměřuje se na přijetí a zpracování těžkých zpráv (nepříznivá zdravotní diagnóza atd.) a traumatu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.