čtvrtek
19. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Svatý Augustin | Jak dnes číst církevní otce

Církevní otcové

Díla svatého Augustina se četla v církvi snad v každé době; na rozdíl od jiných církevních otců nikdy neupadl do zapomnění. Jak se jeho recepce proměňovala? Co si z něj která doba vzala? Jak ho dnes číst, aby k nám promlouval? Co z jeho myšlení je stále živé a co z dnešního pohledu neobstojí?


Moderuje: David Vopřada

Hosté

Róbert Horka


je teolog, patrolog se zaměřením na život a dílo sv. Augustina., působí na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecká fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Mezi jeho zájmy patří promluvy sv. Augustina, řadu z nich také vydal ve slovenském překladu. Podílel se také na slovenském vydání Ambrožových křestních katechezí a na mnoha dalších počinech věnovaných raně křesťanské literatuře.

Více akcí

Lenka Karfíková


je teoložka, filosofka a překladatelka. Vyučuje filosofii na Evangelické teologické fakultě UK a externě na Filosofické fakultě UK v Praze. Spolupracuje rovněž s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Zabývá se především pozdně antickým a raně křesťanským myšlením (Plotin, Porfyrios, Augustin, Řehoř z Nyssy, Origenes). Je předsedkyní Patristické společnosti ČR a národní korespondentkou mezinárodní patristické společnosti AIEP.

Více akcí

Jiří Šubrt


je klasický filolog a překladatel. Podílel se mj. na českých vydáních děl sv. Jeronýma a sv. Augustina, zvláště prvních devíti knih jeho Vyznání. Zajímá se především o pozdněantickou literaturu, autobiografické teorie a naratologii. Působí na Katedře latinského jazyka a kultury na Filosofické fakultě Ostravské univerzitě.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Svatý Augustin | Jak dnes číst církevní otce

čtvrtek 19. 10. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Církevní otcové

Díla svatého Augustina se četla v církvi snad v každé době; na rozdíl od jiných církevních otců nikdy neupadl do zapomnění. Jak se jeho recepce proměňovala? Co si z něj která doba vzala? Jak ho dnes číst, aby k nám promlouval? Co z jeho myšlení je stále živé a co z dnešního pohledu neobstojí?


Moderuje: David Vopřada

Hosté

Róbert Horka


je teolog, patrolog se zaměřením na život a dílo sv. Augustina., působí na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecká fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Mezi jeho zájmy patří promluvy sv. Augustina, řadu z nich také vydal ve slovenském překladu. Podílel se také na slovenském vydání Ambrožových křestních katechezí a na mnoha dalších počinech věnovaných raně křesťanské literatuře.

Více akcí

Lenka Karfíková


je teoložka, filosofka a překladatelka. Vyučuje filosofii na Evangelické teologické fakultě UK a externě na Filosofické fakultě UK v Praze. Spolupracuje rovněž s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Zabývá se především pozdně antickým a raně křesťanským myšlením (Plotin, Porfyrios, Augustin, Řehoř z Nyssy, Origenes). Je předsedkyní Patristické společnosti ČR a národní korespondentkou mezinárodní patristické společnosti AIEP.

Více akcí

Jiří Šubrt


je klasický filolog a překladatel. Podílel se mj. na českých vydáních děl sv. Jeronýma a sv. Augustina, zvláště prvních devíti knih jeho Vyznání. Zajímá se především o pozdněantickou literaturu, autobiografické teorie a naratologii. Působí na Katedře latinského jazyka a kultury na Filosofické fakultě Ostravské univerzitě.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.