čtvrtek
26. 8.
19:30

Spotify

Benedikt Mohelník OP: Lightbox

Letní punkta

„… na přelomu dalšího věku vpustili do interiéru tehdy stále ještě mladé a nekompromisně dravé baroko. Přesto zůstal svatojilský kostel svou podstatou gotickým skleníkem. Nad spodní plnou čtvrtinou, která tvoří jakousi podsadu, se vznášejí už jen velkoplošná okna. Zdá se, že pilíře mezi nimi jsou tu jen proto, aby se do nich mohly ukotvit okenní rámy. A kdyby nemusely nést chrámovou klenbu, určitě by byly ještě štíhlejší. (…) Naše komunita se v kostele schází k modlitbě žalmů. Právě jejich verše propůjčují tichému světlu hlas. “

Benedikt Mohelník OP je teolog.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Benedikt Mohelník OP)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Benedikt Mohelník OP: Lightbox

čtvrtek 26. 8. 2021 v 19.30 hod.
Spotify

Letní punkta

„… na přelomu dalšího věku vpustili do interiéru tehdy stále ještě mladé a nekompromisně dravé baroko. Přesto zůstal svatojilský kostel svou podstatou gotickým skleníkem. Nad spodní plnou čtvrtinou, která tvoří jakousi podsadu, se vznášejí už jen velkoplošná okna. Zdá se, že pilíře mezi nimi jsou tu jen proto, aby se do nich mohly ukotvit okenní rámy. A kdyby nemusely nést chrámovou klenbu, určitě by byly ještě štíhlejší. (…) Naše komunita se v kostele schází k modlitbě žalmů. Právě jejich verše propůjčují tichému světlu hlas. “

Benedikt Mohelník OP je teolog.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Benedikt Mohelník OP)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.