čtvrtek
19. 8.
19:30

Spotify

Markéta Dudziková: Sázavský klášter

Letní punkta

„Zajímavé je, že ani husité, kteří toto místo dobyli a nějakou dobu zde pobývali, nikdy klášter ani kostel nevypálili. Nevíme přesně proč. Ale člověka napadne, že i jim mohl vcelku imponovat svérázný poustevník, který byl podle legendy hotov natlouci i papežovi, odmítne-li jej prohlásit za svatého.“

Markéta Dudziková je patroložka a filosofka.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Markéta Dudziková)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Markéta Dudziková: Sázavský klášter

čtvrtek 19. 8. 2021 v 19.30 hod.
Spotify

Letní punkta

„Zajímavé je, že ani husité, kteří toto místo dobyli a nějakou dobu zde pobývali, nikdy klášter ani kostel nevypálili. Nevíme přesně proč. Ale člověka napadne, že i jim mohl vcelku imponovat svérázný poustevník, který byl podle legendy hotov natlouci i papežovi, odmítne-li jej prohlásit za svatého.“

Markéta Dudziková je patroložka a filosofka.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Markéta Dudziková)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.