čtvrtek
29. 7.
19:30

Spotify

Tereza Říčanová: Vnitřní Mezná

Letní punkta

„Znovu a znovu budu polapena úkoly vnějšího světa, budu se třást neklidem a praskat pnutím. Ale, hrábě, kýbly škopky, krávy, ptáci, kočky – mne zachrání! Jsou mým svatým náčiním, mými pomocníky na cestě domů, k sobě, do krajiny, pod kořeny, v zem.“

Tereza Říčanová je malířka, ilustrátorka a spisovatelka.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Tereza Říčanová)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Tereza Říčanová: Vnitřní Mezná

čtvrtek 29. 7. 2021 v 19.30 hod.
Spotify

Letní punkta

„Znovu a znovu budu polapena úkoly vnějšího světa, budu se třást neklidem a praskat pnutím. Ale, hrábě, kýbly škopky, krávy, ptáci, kočky – mne zachrání! Jsou mým svatým náčiním, mými pomocníky na cestě domů, k sobě, do krajiny, pod kořeny, v zem.“

Tereza Říčanová je malířka, ilustrátorka a spisovatelka.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Tereza Říčanová)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.