čtvrtek
26. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CÍRKEV ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 - 1969 | Krátký čas svobodného nadechnutí - podstatný vklad pro život církve v normalizaci

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Rok 1968 se pro „umlčenou“ církev stal nečekaným, ale velmi důležitým intermezzem, kdy se v kontextu celospolečenského uvolnění a nadějí mohla po dvaceti letech téměř bez omezení soustředit na svoji vnitřní obnovu a znovu svobodně vstoupit do veřejného prostoru.

Řady mnoha bratří a sester, kteří/které se v komunistickém režimu navzdory „tíze dne a horku“ [Mt 20,12] snažili poctivě žít svoji víru, významně rozšířili a posílili svědkové víry, nedávno vyšlí z vězení. Jménem církve se znovu přihlásili o svá práva, stali se hlavními nositeli obnovy jejího života a nabídli své služby i společnosti. Mohli přitom počítat s novou generací Kristových následovníků, kteří prožívali vnitřní zrání ve víře i v občanských postojích v uvolněných poměrech 60. let. Z této symbiózy se následně vytvářelo širší zázemí pro zápasy o udržení věrohodnosti církve v normalizačních 70. a 80. letech.

Vstup volný.

Moderuje: Jaroslav Šebek

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Pavel Kuneš


je římskokatolický kněz, novinář a publicista. Za minulého režimu měl mnoho přátel mezi disidenty a představiteli tajné církve. Je farářem v Klecanech u Prahy.

Více akcí

Dana Němcová


byla psycholožka, kritička a disidentka komunistického režimu, matka sedmi dětí, jedna z prvních signatářek Charty 77, v níž později také vykonávala roli mluvčí a spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v letech 1990–1992 poslankyně Sněmovny národů a sněmovny lidu Federálního shromáždění. Zřídila Poradnu pro uprchlíky a Centrum pro otázky migrace. Je členkou správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Více akcí

Jan Stříbrný


je historik, působil jako dlouholetý viceprezident České křesťanské akademie, zodpovědný za historické výzkumné projekty. Zabýval se historií druhého odboje a po r. 1989 se věnuje českým církevním dějinám ve 20. století, zejména v letech německé okupace a druhé světové války.

Více akcí

Miloslav Vlk


maturoval na českobudějovickém gymnáziu (1952) a poté pracoval jako dělník. Teprve po návratu z vojenské základní služby mohl v letech 1955–1960 vystudovat archivnictví na FF UK, poté pracoval jako archivář v několika jihočeských archivech. Až roku 1964 mohl začít se studiem na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, v červnu 1968 byl vysvěcen na kněze a krátce nato se stal sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Roku 1971 byl poslán do duchovní správy (nejdéle v Rožmitálu pod Třemšínem), po ztrátě „státního souhlasu“ (1978) pracoval jako dělník a tajně působil v malých skupinách věřících (zvláště v okruhu fokoláre). Od roku 1990 byl biskupem v Českých Budějovicích, v letech 1991–2010 arcibiskupem pražským, roku 1994 se stal kardinálem.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

CÍRKEV ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 - 1969 | Krátký čas svobodného nadechnutí - podstatný vklad pro život církve v normalizaci

čtvrtek 26. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Rok 1968 se pro „umlčenou“ církev stal nečekaným, ale velmi důležitým intermezzem, kdy se v kontextu celospolečenského uvolnění a nadějí mohla po dvaceti letech téměř bez omezení soustředit na svoji vnitřní obnovu a znovu svobodně vstoupit do veřejného prostoru.

Řady mnoha bratří a sester, kteří/které se v komunistickém režimu navzdory „tíze dne a horku“ [Mt 20,12] snažili poctivě žít svoji víru, významně rozšířili a posílili svědkové víry, nedávno vyšlí z vězení. Jménem církve se znovu přihlásili o svá práva, stali se hlavními nositeli obnovy jejího života a nabídli své služby i společnosti. Mohli přitom počítat s novou generací Kristových následovníků, kteří prožívali vnitřní zrání ve víře i v občanských postojích v uvolněných poměrech 60. let. Z této symbiózy se následně vytvářelo širší zázemí pro zápasy o udržení věrohodnosti církve v normalizačních 70. a 80. letech.

Vstup volný.

Moderuje: Jaroslav Šebek

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Pavel Kuneš


je římskokatolický kněz, novinář a publicista. Za minulého režimu měl mnoho přátel mezi disidenty a představiteli tajné církve. Je farářem v Klecanech u Prahy.

Více akcí

Dana Němcová


byla psycholožka, kritička a disidentka komunistického režimu, matka sedmi dětí, jedna z prvních signatářek Charty 77, v níž později také vykonávala roli mluvčí a spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v letech 1990–1992 poslankyně Sněmovny národů a sněmovny lidu Federálního shromáždění. Zřídila Poradnu pro uprchlíky a Centrum pro otázky migrace. Je členkou správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Více akcí

Jan Stříbrný


je historik, působil jako dlouholetý viceprezident České křesťanské akademie, zodpovědný za historické výzkumné projekty. Zabýval se historií druhého odboje a po r. 1989 se věnuje českým církevním dějinám ve 20. století, zejména v letech německé okupace a druhé světové války.

Více akcí

Miloslav Vlk


maturoval na českobudějovickém gymnáziu (1952) a poté pracoval jako dělník. Teprve po návratu z vojenské základní služby mohl v letech 1955–1960 vystudovat archivnictví na FF UK, poté pracoval jako archivář v několika jihočeských archivech. Až roku 1964 mohl začít se studiem na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, v červnu 1968 byl vysvěcen na kněze a krátce nato se stal sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Roku 1971 byl poslán do duchovní správy (nejdéle v Rožmitálu pod Třemšínem), po ztrátě „státního souhlasu“ (1978) pracoval jako dělník a tajně působil v malých skupinách věřících (zvláště v okruhu fokoláre). Od roku 1990 byl biskupem v Českých Budějovicích, v letech 1991–2010 arcibiskupem pražským, roku 1994 se stal kardinálem.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.