čtvrtek
28. 7.
19:30

Spotify

Nina Rutová: Loukov

Letní punkta

„Dlouho zůstávám venku před kostelem. Sedím pod lípou a opřená o hřbitovní zeď užívám si ticho a pozoruju stíny. Sousedé z okolních vsí by vám vyprávěli, co všechno se v kostele i poblíž, na neexistujícím už statku, událo… Nechejme paměti generacím místních, data a jména historikům, mše kněžím a vstupme, neboť kostel je otevřen málokdy, a zrovna dnes máme štěstí. Nevím, čeho si uvnitř všimnete vy, ale já vidím samý boj a soužení.“

Nina Rutová je divadelní a rozhlasová dramaturgyně.

Letní punkta 2022

Podcast připravují Klára Jirsová a Norbert Schmidt.

Hudba a mix: Jan Trojan

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2022.

(foto: Norbert Schmidt)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Nina Rutová: Loukov

čtvrtek 28. 7. 2022 v 19.30 hod.
Spotify

Letní punkta

„Dlouho zůstávám venku před kostelem. Sedím pod lípou a opřená o hřbitovní zeď užívám si ticho a pozoruju stíny. Sousedé z okolních vsí by vám vyprávěli, co všechno se v kostele i poblíž, na neexistujícím už statku, událo… Nechejme paměti generacím místních, data a jména historikům, mše kněžím a vstupme, neboť kostel je otevřen málokdy, a zrovna dnes máme štěstí. Nevím, čeho si uvnitř všimnete vy, ale já vidím samý boj a soužení.“

Nina Rutová je divadelní a rozhlasová dramaturgyně.

Letní punkta 2022

Podcast připravují Klára Jirsová a Norbert Schmidt.

Hudba a mix: Jan Trojan

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2022.

(foto: Norbert Schmidt)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.