úterý
17. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA | Diskuzní večer o počátku života a o problémech, které jsou s touto otázkou spojené.

Co do této vědecké i celospolečenské diskuze přinášejí nedávno vydané publikace? Jak dále směřovat vědecké bádání, působení na veřejnost a ochranu nenarozených v naší zemi?

Lze z učení Římskokatolické církve jednoznačně vyvodit, že člověk od okamžiku početí je lidskou osobou? Zdá se, že všechny vědecké a filosofické argumenty, které tvrdí opak, lze vyvrátit. I zastánci statusu osoby pro lidské embryo však mohou vycházet z různých filosofických škol a hájit různé názory. Je možné si dovololit takový „luxus“ při současném stavu ochrany života v naší zemi, v Evropě, na celém světě?

Vstupné dobrovolné.


Ohlasy v médiích

CIAnews.cz, 13. 4. 2012. Čtě­te zde.

PROTIŠEDI.cz, 10. 4. 2012 Čtě­te zde.

U Dominikánů se bude diskutovat o kontroverzních tématech. Tiskové středisko ČBK, 3. 4. 2012 Čtě­te zde.

Moderuje: David Svoboda

Hosté

David Černý


je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a Ústav informatiky AV ČR. Věnuje se etice, bioetice, filosofii práva a personální ontologii.

Více akcí

Lukáš Fošum OP


je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA | Diskuzní večer o počátku života a o problémech, které jsou s touto otázkou spojené.

úterý 17. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Co do této vědecké i celospolečenské diskuze přinášejí nedávno vydané publikace? Jak dále směřovat vědecké bádání, působení na veřejnost a ochranu nenarozených v naší zemi?

Lze z učení Římskokatolické církve jednoznačně vyvodit, že člověk od okamžiku početí je lidskou osobou? Zdá se, že všechny vědecké a filosofické argumenty, které tvrdí opak, lze vyvrátit. I zastánci statusu osoby pro lidské embryo však mohou vycházet z různých filosofických škol a hájit různé názory. Je možné si dovololit takový „luxus“ při současném stavu ochrany života v naší zemi, v Evropě, na celém světě?

Vstupné dobrovolné.


Ohlasy v médiích

CIAnews.cz, 13. 4. 2012. Čtě­te zde.

PROTIŠEDI.cz, 10. 4. 2012 Čtě­te zde.

U Dominikánů se bude diskutovat o kontroverzních tématech. Tiskové středisko ČBK, 3. 4. 2012 Čtě­te zde.

Moderuje: David Svoboda

Hosté

David Černý


je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a Ústav informatiky AV ČR. Věnuje se etice, bioetice, filosofii práva a personální ontologii.

Více akcí

Lukáš Fošum OP


je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.