středa
12. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Vtělené Slovo I | Tomáš Akvinský

Dominikánský knižní salón

„Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ (Flp 2, 6–11)

Vtělil by se Bůh, kdyby člověk nezhřešil? Je osoba Krista složená? Je jednota božské a lidské přirozenosti něčím stvořeným? Je jednota totéž co přijetí? Přijal Syn Boží osobu, pravé tělo, duši a lidskou mysl?

Pronikejme se svatým Tomášem do nejhlubších tajemství vtěleného Slova a s vděčností a úžasem stopujme Boží kroky. Boží Syn k nám totiž přišel nám blízkým způsobem, přišel jako ten, ve kterém vidíme nejjasnější vzor pro náš život a nejdokonalejší uskutečnění jeho cíle, totiž sjednocení s Bohem tváří v tvář. 

Moderuje: Metoděj Němec OP

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Vtělené Slovo I | Tomáš Akvinský

středa 12. 4. 2023 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ (Flp 2, 6–11)

Vtělil by se Bůh, kdyby člověk nezhřešil? Je osoba Krista složená? Je jednota božské a lidské přirozenosti něčím stvořeným? Je jednota totéž co přijetí? Přijal Syn Boží osobu, pravé tělo, duši a lidskou mysl?

Pronikejme se svatým Tomášem do nejhlubších tajemství vtěleného Slova a s vděčností a úžasem stopujme Boží kroky. Boží Syn k nám totiž přišel nám blízkým způsobem, přišel jako ten, ve kterém vidíme nejjasnější vzor pro náš život a nejdokonalejší uskutečnění jeho cíle, totiž sjednocení s Bohem tváří v tvář. 

Moderuje: Metoděj Němec OP

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.