středa
8. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Zlo | Charles Journet

Dominikánský knižní salón

„Víme, že zlo je vidět více, než dobro; avšak dobro je trvanlivější, než zlo, podkopává stavby zla, které se jedna po druhé hroutí. Věříme, že kdyby zlo mělo v jistém okamžiku dějin zvítězit nad dobrem, Bůh by stroj světa zničil.“

Tajemství zla – existuje naléhavější a pro křesťany nevyhnutelnější otázka? Kardinál Charles Journet nás ve své knize vybízí k odvážnému hledání odpovědí na otázky týkající se hloubky a zrůdnosti zla.

Toto riskantní a nebezpečné tázání však nemá být samoúčelné, ale postupně nám má odhalit, že zkušenosti zla může odolat jen zkušenost Boha a že pouze tajemství Boží umožní člověku utkat se s celým tajemstvím zla. Charles Journet, coby mistrný průvodce po lánech světa, nás provádí po polích, kde koukol i pšenice, zlo i dobro, rostou v dějinách společně, ale dobro je silnější než zlo a Kristus je silnější než ďábel. Máme dost odvahy vydat se na tyto polní cesty?

Moderuje: Oldřich Selucký

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Zlo | Charles Journet

středa 8. 2. 2023 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Víme, že zlo je vidět více, než dobro; avšak dobro je trvanlivější, než zlo, podkopává stavby zla, které se jedna po druhé hroutí. Věříme, že kdyby zlo mělo v jistém okamžiku dějin zvítězit nad dobrem, Bůh by stroj světa zničil.“

Tajemství zla – existuje naléhavější a pro křesťany nevyhnutelnější otázka? Kardinál Charles Journet nás ve své knize vybízí k odvážnému hledání odpovědí na otázky týkající se hloubky a zrůdnosti zla.

Toto riskantní a nebezpečné tázání však nemá být samoúčelné, ale postupně nám má odhalit, že zkušenosti zla může odolat jen zkušenost Boha a že pouze tajemství Boží umožní člověku utkat se s celým tajemstvím zla. Charles Journet, coby mistrný průvodce po lánech světa, nás provádí po polích, kde koukol i pšenice, zlo i dobro, rostou v dějinách společně, ale dobro je silnější než zlo a Kristus je silnější než ďábel. Máme dost odvahy vydat se na tyto polní cesty?

Moderuje: Oldřich Selucký

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.