středa
11. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O teologii | Tomáš Akvinský

Dominikánský knižní salón

„Mléko jsem vám dával pít, nikoli tuhou stravu; tu jste ještě nedokázali snést.“ (1 Kor 3, 2)

Postup Sumy teologie Tomáše Akvinského je v jistém smyslu kruhový: vychází od Boha jako Stvořitele a směřuje k Bohu jako k cíli stvoření a naplnění dějin.

Pochopit přesně stvoření, pád do hříchu i jeho nápravu vykoupením můžeme nyní jen částečně. V plnosti, jíž je naše lidství schopné, dojdeme i k plnějšímu poznání toho, co dnes známe jen částečně. I první otázka v sobě skrývá řadu otazníků. Je teologie vůbec vědou? Může být založena na důkazech? Má nějaký předmět? Ponořme se spolu se svatým Tomášem Akvinským do hledání subjektu teologie, kterým je sám Bůh, z jehož rukou jsme vyšli a do jehož náruče směřujeme.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

O teologii | Tomáš Akvinský

středa 11. 1. 2023 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Mléko jsem vám dával pít, nikoli tuhou stravu; tu jste ještě nedokázali snést.“ (1 Kor 3, 2)

Postup Sumy teologie Tomáše Akvinského je v jistém smyslu kruhový: vychází od Boha jako Stvořitele a směřuje k Bohu jako k cíli stvoření a naplnění dějin.

Pochopit přesně stvoření, pád do hříchu i jeho nápravu vykoupením můžeme nyní jen částečně. V plnosti, jíž je naše lidství schopné, dojdeme i k plnějšímu poznání toho, co dnes známe jen částečně. I první otázka v sobě skrývá řadu otazníků. Je teologie vůbec vědou? Může být založena na důkazech? Má nějaký předmět? Ponořme se spolu se svatým Tomášem Akvinským do hledání subjektu teologie, kterým je sám Bůh, z jehož rukou jsme vyšli a do jehož náruče směřujeme.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.