středa
12. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Trojice | Gilles Emery OP

Dominikánský knižní salón

„Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14, 23)

Teolog a dominikán Gilles Emery nás ve svém díle uvádí do nauky o Trojici, která nepředstavuje jen jedno z témat k přemýšlení, nýbrž je srdcem křesťanské víry, jež nalézáme v centru evangelia.

Záměrem autora je ukázat význam a pravdu toho, co trojjediný Bůh zjevil ze svého tajemství. Nezastavuje se však jen na úrovni základních otázek ohledně rozlišení a soupodstatnosti božských osob, jejich vzájemných vztahů a vlastností či jejich konání ve světě. Směřuje až k podstatě věci, k poslednímu cíli veškeré božské ekonomie: aby tvorové vstoupili do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí a došli k blaženému patření na Trojici v životě věčném. Najdeme odvahu k tomu vydat se po této cestě?

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Trojice | Gilles Emery OP

středa 12. 10. 2022 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14, 23)

Teolog a dominikán Gilles Emery nás ve svém díle uvádí do nauky o Trojici, která nepředstavuje jen jedno z témat k přemýšlení, nýbrž je srdcem křesťanské víry, jež nalézáme v centru evangelia.

Záměrem autora je ukázat význam a pravdu toho, co trojjediný Bůh zjevil ze svého tajemství. Nezastavuje se však jen na úrovni základních otázek ohledně rozlišení a soupodstatnosti božských osob, jejich vzájemných vztahů a vlastností či jejich konání ve světě. Směřuje až k podstatě věci, k poslednímu cíli veškeré božské ekonomie: aby tvorové vstoupili do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí a došli k blaženému patření na Trojici v životě věčném. Najdeme odvahu k tomu vydat se po této cestě?

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.