čtvrtek
28. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vést a sloužit

Revue Salve

Vést řeholní společenství znamená neustále hledat křehkou rovnováhu mezi vedením a nasloucháním potřebám komunity a jejích jednotlivých členů. Jak vedení řádu v praxi v jednotlivých komunitách vypadá? Jak zde probíhá dialog? Na jaké problémy představení naráží?


Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

František Hylmar


je kněz, jezuita, někdejší provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V čele provincie stál v letech 2004–2013.

Více akcí

Jakub Sadílek


je kněz, františkán, od roku 2017 provinciál bratří františkánů.

Více akcí

Vojtěcha Zikešová


je františkánka, od roku 2007 generální představená Františkánek Marie Immaculaty. V současnosti je také místopředsedkyní Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Vést a sloužit

čtvrtek 28. 4. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Revue Salve

Vést řeholní společenství znamená neustále hledat křehkou rovnováhu mezi vedením a nasloucháním potřebám komunity a jejích jednotlivých členů. Jak vedení řádu v praxi v jednotlivých komunitách vypadá? Jak zde probíhá dialog? Na jaké problémy představení naráží?


Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

František Hylmar


je kněz, jezuita, někdejší provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V čele provincie stál v letech 2004–2013.

Více akcí

Jakub Sadílek


je kněz, františkán, od roku 2017 provinciál bratří františkánů.

Více akcí

Vojtěcha Zikešová


je františkánka, od roku 2007 generální představená Františkánek Marie Immaculaty. V současnosti je také místopředsedkyní Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.