středa
13. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O počátcích Řádu kazatelů | Jordán Saský

Dominikánský knižní salón

Mnozí bratři se ptají a chtějí vědět, jak došlo k založení Řádu kazatelů, o jehož vznik se v těchto posledních nebezpečných časech postarala Boží Prozřetelnost. Spojme se v hledání odpovědi s bratry dominikány žijícími v první třetině 13. století a ptejme se přímo blahoslaveného Jordána Saského, prvního nástupce svatého Dominika v čele Řádu bratří kazatelů.

Při vytváření obrazu vzniku Řádu bratří kazatelů nejsme odkázáni jen na legendy. K dispozici je i řada písemných pramenů úřední povahy, jejichž záměry sledovaly ryze praktické cíle. Mezi oběma póly stojí zcela zásadní pramen – svědectví blahoslaveného Jordána Saského, které v sobě snoubí hagiografické prvky odkazující na život svatého Dominika s až „kronikářsky“ pojatým pojednáním o dějinách řádu. Ne náhodou se dílo O počátcích Řádu kazatelů stalo podkladem celé řady legend o svatém Dominikovi a inspirovalo a dodnes inspiruje další generace jeho následovníků. Přijměme pozvání od blahoslaveného Jordána a vydejme se spolu s ním na putování k pramenům řádu.

Hosté

Vincenta Vodáková OP


je dominikánka a ředitelka nakladatelství Krystal OP.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

O počátcích Řádu kazatelů | Jordán Saský

středa 13. 4. 2022 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Mnozí bratři se ptají a chtějí vědět, jak došlo k založení Řádu kazatelů, o jehož vznik se v těchto posledních nebezpečných časech postarala Boží Prozřetelnost. Spojme se v hledání odpovědi s bratry dominikány žijícími v první třetině 13. století a ptejme se přímo blahoslaveného Jordána Saského, prvního nástupce svatého Dominika v čele Řádu bratří kazatelů.

Při vytváření obrazu vzniku Řádu bratří kazatelů nejsme odkázáni jen na legendy. K dispozici je i řada písemných pramenů úřední povahy, jejichž záměry sledovaly ryze praktické cíle. Mezi oběma póly stojí zcela zásadní pramen – svědectví blahoslaveného Jordána Saského, které v sobě snoubí hagiografické prvky odkazující na život svatého Dominika s až „kronikářsky“ pojatým pojednáním o dějinách řádu. Ne náhodou se dílo O počátcích Řádu kazatelů stalo podkladem celé řady legend o svatém Dominikovi a inspirovalo a dodnes inspiruje další generace jeho následovníků. Přijměme pozvání od blahoslaveného Jordána a vydejme se spolu s ním na putování k pramenům řádu.

Hosté

Vincenta Vodáková OP


je dominikánka a ředitelka nakladatelství Krystal OP.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.