středa
7. 10.
19:30

LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Zneužívání

Revue Salve

Církví v posledních letech otřásá bolestné téma sexuálního zneužívání. Tomuto tématu se věnuje i nedávné číslo revue Salve (3/2019), které usiluje o hlubší teologickou reflexi problému a na něž debatní večer naváže. Proč se o případech sexuálního zneužívání dozvídáme často až s odstupem let? Jaká jsou pro oběť specifika zneužití duchovním? Jak je možné, že některé výrazné duchovní autority; lidé, kteří založili úctyhodné dílo byli současně pachateli zneužívání? Jak s agresory pracovat? Jaké jsou meze a možnosti odpuštění? Jsou nějaká katolická specifika zneužívání, nebo se jedná jen o odraz toho, co je i ve společnosti?


Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Daniel Bartoň


je právník a teolog. Zaměřuje se zejména na téma náboženské svobody, které ho zajímá jak z právního, tak z teologického hlediska. V současnosti pracuje jako advokát a přednáší právo na ETF UK.

Více akcí

Marek Drábek OPræm


je premonstrát a kněz. Absolvoval specializovaný kurz na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě zaměřený na problematiku sexuálního zneužívání v církvi. Pracuje jako nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a je koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze. Aktivně se věnuje doprovázení obětí sexuálního zneužívání.

Více akcí

Martina Vintrová


je soudkyně Diecézního soudu v Plzni, přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2018–2019 absolvovala Diploma course on Safeguarding na Papežské gregoriánské univerzitě.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Zneužívání

středa 7. 10. 2020 v 19.30 hod.
LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Revue Salve

Církví v posledních letech otřásá bolestné téma sexuálního zneužívání. Tomuto tématu se věnuje i nedávné číslo revue Salve (3/2019), které usiluje o hlubší teologickou reflexi problému a na něž debatní večer naváže. Proč se o případech sexuálního zneužívání dozvídáme často až s odstupem let? Jaká jsou pro oběť specifika zneužití duchovním? Jak je možné, že některé výrazné duchovní autority; lidé, kteří založili úctyhodné dílo byli současně pachateli zneužívání? Jak s agresory pracovat? Jaké jsou meze a možnosti odpuštění? Jsou nějaká katolická specifika zneužívání, nebo se jedná jen o odraz toho, co je i ve společnosti?


Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Daniel Bartoň


je právník a teolog. Zaměřuje se zejména na téma náboženské svobody, které ho zajímá jak z právního, tak z teologického hlediska. V současnosti pracuje jako advokát a přednáší právo na ETF UK.

Více akcí

Marek Drábek OPræm


je premonstrát a kněz. Absolvoval specializovaný kurz na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě zaměřený na problematiku sexuálního zneužívání v církvi. Pracuje jako nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a je koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze. Aktivně se věnuje doprovázení obětí sexuálního zneužívání.

Více akcí

Martina Vintrová


je soudkyně Diecézního soudu v Plzni, přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2018–2019 absolvovala Diploma course on Safeguarding na Papežské gregoriánské univerzitě.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.