pondělí
9. 12.
18:00

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

DVOJÍ SEKULARIZACE EVROPY?

Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Tématem diskuse bude víra nevěřících a její odlišné aspekty v zemích bývalého sovětského bloku a v zemích Západní Evropy. Je mezi těmito oblastmi stále ještě rozdíl v povaze víry nevěřících, nebo se smývá v procesu globalizace? Jaké faktory jsou důvodem rozdílů mezi přístupy k náboženství a sekularizaci v jednotlivých postkomunistických zemích? A co mají tyto postkomunistické země dnes společného se Západem. V co věří nevěřící? Jaké je spiritualita těchto lidí? Považují něco za posvátné?


Moderuje: Tomáš Halík

Hosté

Eberhard Tiefensee


je filozof a katolický teolog. Byl řádným profesorem filosofie na Katolicko-teologické fakultě Erfurtské univerzity. Je předním německým odborníkem na filozofii náboženství v sekulární a postsekulární společnosti. Jeho dlouhodobý zájem představuje tzv. homo areligiosus, tedy nábožensky indiferentní člověk, pro kterého už náboženství nepředstavuje ani onu znepokojující otázku, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

Více akcí

Paul Zulehner


je rakouský katolický kněz a pastorální teolog. Studoval teologii a filosofii v Innsbrucku, ve Vídni, v Kostnici u Thomase Luckmanna a v Mnichově u Karla Rahnera. V roce 1984 byl jmenován profesorem pastorální teologie na vídeňské univerzitě. V letech 1985–2000 byl teologickým poradcem Rady evropských biskupských konferencí. Mezi lety 2000 až 2007 byl děkanem teologické fakulty vídeňské univerzity. Je členem Rakouské i Evropské akademie věd.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

DVOJÍ SEKULARIZACE EVROPY?

pondělí 9. 12. 2019 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Tématem diskuse bude víra nevěřících a její odlišné aspekty v zemích bývalého sovětského bloku a v zemích Západní Evropy. Je mezi těmito oblastmi stále ještě rozdíl v povaze víry nevěřících, nebo se smývá v procesu globalizace? Jaké faktory jsou důvodem rozdílů mezi přístupy k náboženství a sekularizaci v jednotlivých postkomunistických zemích? A co mají tyto postkomunistické země dnes společného se Západem. V co věří nevěřící? Jaké je spiritualita těchto lidí? Považují něco za posvátné?


Moderuje: Tomáš Halík

Hosté

Eberhard Tiefensee


je filozof a katolický teolog. Byl řádným profesorem filosofie na Katolicko-teologické fakultě Erfurtské univerzity. Je předním německým odborníkem na filozofii náboženství v sekulární a postsekulární společnosti. Jeho dlouhodobý zájem představuje tzv. homo areligiosus, tedy nábožensky indiferentní člověk, pro kterého už náboženství nepředstavuje ani onu znepokojující otázku, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

Více akcí

Paul Zulehner


je rakouský katolický kněz a pastorální teolog. Studoval teologii a filosofii v Innsbrucku, ve Vídni, v Kostnici u Thomase Luckmanna a v Mnichově u Karla Rahnera. V roce 1984 byl jmenován profesorem pastorální teologie na vídeňské univerzitě. V letech 1985–2000 byl teologickým poradcem Rady evropských biskupských konferencí. Mezi lety 2000 až 2007 byl děkanem teologické fakulty vídeňské univerzity. Je členem Rakouské i Evropské akademie věd.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.