středa
9. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ | Petr Macek

Dominikánský knižní salón

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

11. září jsme si připomněli 120. výročí narození fr. Metoděje Habáně OP (1899–1984), významné osobnosti českého dominikánského řádu minulého století. Kniha Petra Macka sleduje jeho životní osudy od vstupu do řádu, přes zapojení do dominikánského „intelektuálního apoštolátu“ v meziválečné době až po zápolení s komunistickým režimem v druhé polovině jeho života. Všímá si jeho vnitrořádového i veřejného působení, zejména v roli duchovního učitele řady českých dominikánů a univerzitních studentů, a zapojení do četných filosofických a teologických diskuzí, na nichž se podílel v průběhu celého svého života.


Hosté

Petr Macek


Je absolventem doktorského studia v oboru církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se věnoval osobnosti českého filosofa a teologa Metoděje Habáně a dějinám české novotomistické filosofie. Odborně se zaměřuje na problematiku moderních českých církevních dějin a vztahu církve a sekulární společnosti. Působí na PdF UHK.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ | Petr Macek

středa 9. 10. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

11. září jsme si připomněli 120. výročí narození fr. Metoděje Habáně OP (1899–1984), významné osobnosti českého dominikánského řádu minulého století. Kniha Petra Macka sleduje jeho životní osudy od vstupu do řádu, přes zapojení do dominikánského „intelektuálního apoštolátu“ v meziválečné době až po zápolení s komunistickým režimem v druhé polovině jeho života. Všímá si jeho vnitrořádového i veřejného působení, zejména v roli duchovního učitele řady českých dominikánů a univerzitních studentů, a zapojení do četných filosofických a teologických diskuzí, na nichž se podílel v průběhu celého svého života.


Hosté

Petr Macek


Je absolventem doktorského studia v oboru církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se věnoval osobnosti českého filosofa a teologa Metoděje Habáně a dějinám české novotomistické filosofie. Odborně se zaměřuje na problematiku moderních českých církevních dějin a vztahu církve a sekulární společnosti. Působí na PdF UHK.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.