středa
18. 11.
19:00

sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)

MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

Křesťan a společnost

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.


Hosté

Klára Boumová


je hlavní koordinátorka pomoci migrantům v rámci Charity Česká republika.

Více akcí

Petr Novák


absolvoval studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát v oboru moderních dějin získal na Fakultě sociálních věd téže univerzity. Zabývá se ruskou a sovětskou zahraniční politikou a mezinárodními vztahy na Blízkém východě v 19. století a v 1. polovině 20. století, československo-tureckými vztahy v letech 1918–1945 a dějinami Turecka. Působí rovněž jako překladatel.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

středa 18. 11. 2015 v 19.00 hod.
sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)

Křesťan a společnost

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.


Hosté

Klára Boumová


je hlavní koordinátorka pomoci migrantům v rámci Charity Česká republika.

Více akcí

Petr Novák


absolvoval studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát v oboru moderních dějin získal na Fakultě sociálních věd téže univerzity. Zabývá se ruskou a sovětskou zahraniční politikou a mezinárodními vztahy na Blízkém východě v 19. století a v 1. polovině 20. století, československo-tureckými vztahy v letech 1918–1945 a dějinami Turecka. Působí rovněž jako překladatel.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.