čtvrtek
25. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Uzdravení minulosti?

Potřeba vypořádat se s negativními vlivy minulosti je obecným fenoménem současnosti. Spolu s individuálními a rodinnými životními příběhy se znovu otevírají bolestná témata válečných a poválečných událostí, postkomunistické země se vyrovnávají s nedávnou minulostí totalitních režimů a jejich protagonisty, papežové prosí za odpuštění hříchů členů církve spáchaných před mnoha staletími i před několika málo léty.

Kniha Uzdravení rodových kořenů anglikánského psychiatra Kennetha McAlla vnesla v českém prostředí do problematiky vyrovnání se s minulostí specifické téma. I když vyšla už před třemi roky, stále vzbuzuje živou pozornost. Na jedné straně se částečně díky ní rozšířila v katolické církvi u nás praxe modlitby za uzdravení následků minulosti a řada lidí je o účinnosti takové modlitby přesvědčena. Na druhé straně je nemálo hlasů, které poukazují na závažné nedostatky této praxe jak na rovině psychologie, tak na rovině teologie. 

Česká biskupská konference vydává v těchto dnech překlad doktrinální instrukce francouzských biskupů „O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii.“ 

Debata u kulatého stolu si klade za cíl nekonfrontačním způsobem otevřít širší diskuzi na téma, které umí vyprovokovat emocionální reakce. Pozvaní hosté chtějí poukázat na související otázky, jimiž je nutné se zabývat a které vytvářejí základ pro zaujmutí vyváženého postoje. 

Večer se koná s podporou KTF UK v Praze a revue Salve.

Moderuje: Lukáš Fošum OP

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Kateřina Lachmanová


je teoložka a psycholožka. Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a v Olomouci.

Více akcí

Marie Lhotová


je psycholožka věnující se klinické psychologii a psychoterapii. Zabývá se arteterapií. Vyučuje na katedře psychologie TF JU v Českých Budějovicích.

Více akcí

Ladislav Tichý


je specialista na Nový zákon se zaměřením na listy sv. Pavla, katolický kněz vyučující na teologické fakultě UP v Olomouci.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Uzdravení minulosti?

čtvrtek 25. 11. 2010 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Potřeba vypořádat se s negativními vlivy minulosti je obecným fenoménem současnosti. Spolu s individuálními a rodinnými životními příběhy se znovu otevírají bolestná témata válečných a poválečných událostí, postkomunistické země se vyrovnávají s nedávnou minulostí totalitních režimů a jejich protagonisty, papežové prosí za odpuštění hříchů členů církve spáchaných před mnoha staletími i před několika málo léty.

Kniha Uzdravení rodových kořenů anglikánského psychiatra Kennetha McAlla vnesla v českém prostředí do problematiky vyrovnání se s minulostí specifické téma. I když vyšla už před třemi roky, stále vzbuzuje živou pozornost. Na jedné straně se částečně díky ní rozšířila v katolické církvi u nás praxe modlitby za uzdravení následků minulosti a řada lidí je o účinnosti takové modlitby přesvědčena. Na druhé straně je nemálo hlasů, které poukazují na závažné nedostatky této praxe jak na rovině psychologie, tak na rovině teologie. 

Česká biskupská konference vydává v těchto dnech překlad doktrinální instrukce francouzských biskupů „O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii.“ 

Debata u kulatého stolu si klade za cíl nekonfrontačním způsobem otevřít širší diskuzi na téma, které umí vyprovokovat emocionální reakce. Pozvaní hosté chtějí poukázat na související otázky, jimiž je nutné se zabývat a které vytvářejí základ pro zaujmutí vyváženého postoje. 

Večer se koná s podporou KTF UK v Praze a revue Salve.

Moderuje: Lukáš Fošum OP

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Kateřina Lachmanová


je teoložka a psycholožka. Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a v Olomouci.

Více akcí

Marie Lhotová


je psycholožka věnující se klinické psychologii a psychoterapii. Zabývá se arteterapií. Vyučuje na katedře psychologie TF JU v Českých Budějovicích.

Více akcí

Ladislav Tichý


je specialista na Nový zákon se zaměřením na listy sv. Pavla, katolický kněz vyučující na teologické fakultě UP v Olomouci.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.