čtvrtek
19. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SLUŽEBNÍCI PRAVDY | učitelský úřad církve

Rozpravy u dominikánů

Potřebujeme církev, abychom mohli věřit v Boha? Jakou roli hraje církev v přijímání pravdy zjevené Bohem a v uchovávání, prohlubování a předávání pokladu víry?

Sbor biskupů v čele s papežem má jistě důležitou úlohu v předávání víry, přesto je ale třeba si připomenout, že úkol hlásat evangelium je svěřen církvi jako celku. Jak se v dějinách proměňoval způsob vykonávání učitelského úřadu církve a kteří aktéři do něj vstupovali?

Nejen učitelský úřad jako instituce, ale i samotný pojem “pravda víry” je v dnešním světě silně kontroverzní. Věřící jsou obviňováni, že se považují za vlastníky jediné pravdy. Znamená vyžadovaná poslušnost víry rezignaci na používání vlastního rozumu a na svobodu teologického bádání? Je možné ještě dnes hájit papežskou neomylnost? Považovat v měnícím se světě některá stanoviska církve za definitivní?

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SLUŽEBNÍCI PRAVDY | učitelský úřad církve

čtvrtek 19. 2. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Potřebujeme církev, abychom mohli věřit v Boha? Jakou roli hraje církev v přijímání pravdy zjevené Bohem a v uchovávání, prohlubování a předávání pokladu víry?

Sbor biskupů v čele s papežem má jistě důležitou úlohu v předávání víry, přesto je ale třeba si připomenout, že úkol hlásat evangelium je svěřen církvi jako celku. Jak se v dějinách proměňoval způsob vykonávání učitelského úřadu církve a kteří aktéři do něj vstupovali?

Nejen učitelský úřad jako instituce, ale i samotný pojem “pravda víry” je v dnešním světě silně kontroverzní. Věřící jsou obviňováni, že se považují za vlastníky jediné pravdy. Znamená vyžadovaná poslušnost víry rezignaci na používání vlastního rozumu a na svobodu teologického bádání? Je možné ještě dnes hájit papežskou neomylnost? Považovat v měnícím se světě některá stanoviska církve za definitivní?

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.