čtvrtek
6. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NEVĚSTA KRISTOVA | církev a duchovní život

Rozpravy u dominikánů

Církev bývá někdy obrazně nazývána nevěstou Kristovou, tajemným tělem Kristovým a podobně. Je to jenom trocha poezie, nebo se za těmito obrazy skrývá teologická výpověď?

Jestliže všechny zmíněné obrazy naznačují úzké pouto mezi Kristem a námi, je třeba se ptát, jakým způsobem se toto pouto uskutečňuje. Povolání ke spáse, které nám Bůh adresuje, je navýsost osobní a přesto je neoddělitelně spojeno s povoláním do společenství církve. Proč tomu tak je a jakým způsobem nám církev zprostředkovává účast na životě samotného Krista, to je téma třetího večera Rozprav o církvi.

Hosté

Jaroslav Brož


je kněz, biblista se specializací na Nový zákon, působí na KTF UK.

Více akcí

Jan Houkal


je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

NEVĚSTA KRISTOVA | církev a duchovní život

čtvrtek 6. 11. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Církev bývá někdy obrazně nazývána nevěstou Kristovou, tajemným tělem Kristovým a podobně. Je to jenom trocha poezie, nebo se za těmito obrazy skrývá teologická výpověď?

Jestliže všechny zmíněné obrazy naznačují úzké pouto mezi Kristem a námi, je třeba se ptát, jakým způsobem se toto pouto uskutečňuje. Povolání ke spáse, které nám Bůh adresuje, je navýsost osobní a přesto je neoddělitelně spojeno s povoláním do společenství církve. Proč tomu tak je a jakým způsobem nám církev zprostředkovává účast na životě samotného Krista, to je téma třetího večera Rozprav o církvi.

Hosté

Jaroslav Brož


je kněz, biblista se specializací na Nový zákon, působí na KTF UK.

Více akcí

Jan Houkal


je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.