úterý
15. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PAPEŽOVÉ KONCILU

Revue Salve

Probíhající 50. výročí Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962 – 8. prosince 1965) je příležitostí k obnovené a kritické reflexi o této události. Přispívají k ní také dva vydavatelské počiny z poslední doby, totiž překlad proslovů papežů Jana XXIII. a Pavla VI. při přípravě a v průběhu koncilu, který pořídil prof. Ctirad V. Pospíšil, a poslední číslo revue Salve (4/2013) koncipované pod vedením doc. Tomáše Petráčka.

Zaměření se na osoby papežů spjatých s přípravou a průběhem koncilu umožní podívat se tak trochu do zákulisí významné události, která ovlivnila nejen katolickou církev a křesťanský svět obecně, ale měla svůj dopad na celý tehdejší svět. Naplnily se intuice Jana XXIII. a očekávání Pavla VI.? Podařily se uskutečnit záměry koncilu? V debatě nepůjde ani tolik o minulost, jako spíše o pohled na celých padesát pokoncilních let a na současnost křesťanského života v naší zemi.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Jan Blahoslav Lášek


je teolog a církevní historik, zabývající se problematikou christianizace Evropy a vlivem Byzance na tento proces, českou reformací a reformními proudy uvnitř západního křesťanstva v 19. a 20. století.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Ctirad Václav Pospíšil


je kněz, profesor systematické teologie a překladatel.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PAPEŽOVÉ KONCILU

úterý 15. 4. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Revue Salve

Probíhající 50. výročí Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962 – 8. prosince 1965) je příležitostí k obnovené a kritické reflexi o této události. Přispívají k ní také dva vydavatelské počiny z poslední doby, totiž překlad proslovů papežů Jana XXIII. a Pavla VI. při přípravě a v průběhu koncilu, který pořídil prof. Ctirad V. Pospíšil, a poslední číslo revue Salve (4/2013) koncipované pod vedením doc. Tomáše Petráčka.

Zaměření se na osoby papežů spjatých s přípravou a průběhem koncilu umožní podívat se tak trochu do zákulisí významné události, která ovlivnila nejen katolickou církev a křesťanský svět obecně, ale měla svůj dopad na celý tehdejší svět. Naplnily se intuice Jana XXIII. a očekávání Pavla VI.? Podařily se uskutečnit záměry koncilu? V debatě nepůjde ani tolik o minulost, jako spíše o pohled na celých padesát pokoncilních let a na současnost křesťanského života v naší zemi.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Jan Blahoslav Lášek


je teolog a církevní historik, zabývající se problematikou christianizace Evropy a vlivem Byzance na tento proces, českou reformací a reformními proudy uvnitř západního křesťanstva v 19. a 20. století.

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Ctirad Václav Pospíšil


je kněz, profesor systematické teologie a překladatel.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.