čtvrtek
27. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KDO V CÍRKVI SLOUŽÍ A KDO VLÁDNE

Rozpravy u dominikánů

„Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, která se v církvi tradičně chápou jako ustanovení duchovní moci církevní hierarchie. Zamýšlel Kristus církev jako strukturovanou instituci, anebo by spíše měla být společenstvím, kde jsou všichni jako bratři a sestry?

Ve společné debatě se zastavíme u svědectví života prvotní církve, jak nám ho zaznamenávají spisy Nového zákona. Budeme si všímat proměn, kterými musela procházet starověká církev v době, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím. Jaké posuny to vyvolalo v chápání autority v církvi a jakým očekáváním zvenku musela církev čelit? Druhý vatikánský koncil se důkladně zabýval pojetím biskupské a kněžské služby, obnovil trvalé jáhenství a položil velký důraz na roli laiků v církvi. Promítlo se to do reálného života místní církve u nás a ovlivňuje koncilní učení fungování farností? Jaký model spolupráce kněží, jáhnů a laiků by byl ideální? Co přísluší každému z těchto stavů? Otázek je mnoho, ale umíme kvalifikovaně odpovědět alespoň na některé z nich?

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Barbora Spalová


je sociální antropoložka. Koordinuje průběh participativního výzkumu, spolupráci s Biskupstvím plzeňským jako aplikačním garantem a je zodpovědná za výstupy projektu formou seminářů, diskuzí, textů a online prezentací. Jejím úkolem je sociálně antropologická reflexe jak vytvořeného materiálu, tak participativního průběhu výzkumu.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KDO V CÍRKVI SLOUŽÍ A KDO VLÁDNE

čtvrtek 27. 3. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

„Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, která se v církvi tradičně chápou jako ustanovení duchovní moci církevní hierarchie. Zamýšlel Kristus církev jako strukturovanou instituci, anebo by spíše měla být společenstvím, kde jsou všichni jako bratři a sestry?

Ve společné debatě se zastavíme u svědectví života prvotní církve, jak nám ho zaznamenávají spisy Nového zákona. Budeme si všímat proměn, kterými musela procházet starověká církev v době, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím. Jaké posuny to vyvolalo v chápání autority v církvi a jakým očekáváním zvenku musela církev čelit? Druhý vatikánský koncil se důkladně zabýval pojetím biskupské a kněžské služby, obnovil trvalé jáhenství a položil velký důraz na roli laiků v církvi. Promítlo se to do reálného života místní církve u nás a ovlivňuje koncilní učení fungování farností? Jaký model spolupráce kněží, jáhnů a laiků by byl ideální? Co přísluší každému z těchto stavů? Otázek je mnoho, ale umíme kvalifikovaně odpovědět alespoň na některé z nich?

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Barbora Spalová


je sociální antropoložka. Koordinuje průběh participativního výzkumu, spolupráci s Biskupstvím plzeňským jako aplikačním garantem a je zodpovědná za výstupy projektu formou seminářů, diskuzí, textů a online prezentací. Jejím úkolem je sociálně antropologická reflexe jak vytvořeného materiálu, tak participativního průběhu výzkumu.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.