čtvrtek
27. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JE MOŽNÉ ODPUSTIT? | Blahodárný vliv a úskalí svátosti smíření

Rozpravy u dominikánů

Obrácení srdce a z něho vyplývající odpuštění hříchů je podstatným prvkem křesťanské víry. Přesto se v současnosti vědomí hříchu a tím i nutnosti obrácení vytrácí také u mnoha praktikujících křesťanů. Často se mluví o krizi svátosti smíření v katolické církvi. Naopak psychologové a psychiatři mají práce více než kdykoli dříve. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Mohou psychologické poradny nahradit zpovědnice? Nelpí církev zbytečně na něčem překonaném?

V debatě se nejprve zaměříme na biblickou nauku a na nejstarší období dějin života církve. Připomeneme si, jak mluvil o hříchu a jeho odpuštění sám Ježíš a jak toto učení převedla do praxe prvotní církev, především apoštol Pavel. Ukážeme si, jak se formovala kající praxe ve starověké církvi a na co kladla důraz. Následně se pokusíme porozumět současné situaci a potřebám lidí dnešní doby, a to jak věřících, tak také nevěřících. Nemají někteří kněží sklon ve zpovědnici příliš „psychologizovat“? Může se psycholog vyjadřovat k tomu, zda je nějaké jednání hřích? Kdo vlastně může spáchané zlo odpustit a za jakých předpokladů? Na tyto a další otázky budeme společně hledat alespoň trochu uspokojivé odpovědi.

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Jeroným Klimeš


je psycholog.

Více akcí

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

JE MOŽNÉ ODPUSTIT? | Blahodárný vliv a úskalí svátosti smíření

čtvrtek 27. 2. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Obrácení srdce a z něho vyplývající odpuštění hříchů je podstatným prvkem křesťanské víry. Přesto se v současnosti vědomí hříchu a tím i nutnosti obrácení vytrácí také u mnoha praktikujících křesťanů. Často se mluví o krizi svátosti smíření v katolické církvi. Naopak psychologové a psychiatři mají práce více než kdykoli dříve. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Mohou psychologické poradny nahradit zpovědnice? Nelpí církev zbytečně na něčem překonaném?

V debatě se nejprve zaměříme na biblickou nauku a na nejstarší období dějin života církve. Připomeneme si, jak mluvil o hříchu a jeho odpuštění sám Ježíš a jak toto učení převedla do praxe prvotní církev, především apoštol Pavel. Ukážeme si, jak se formovala kající praxe ve starověké církvi a na co kladla důraz. Následně se pokusíme porozumět současné situaci a potřebám lidí dnešní doby, a to jak věřících, tak také nevěřících. Nemají někteří kněží sklon ve zpovědnici příliš „psychologizovat“? Může se psycholog vyjadřovat k tomu, zda je nějaké jednání hřích? Kdo vlastně může spáchané zlo odpustit a za jakých předpokladů? Na tyto a další otázky budeme společně hledat alespoň trochu uspokojivé odpovědi.

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Jeroným Klimeš


je psycholog.

Více akcí

Antonín Krasucki OP


je teolog a dominikán.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.