středa
12. 2.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

TOMÁŠ AKVINSKÝ: VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY A DESATERA

Dominikánský knižní salón

Toto Tomášovo dílo není určeno studentům filosofie a teologie, není plné scholastických technických termínů a nehemží se množstvím vzletných řečnických výrazů, jak jsme u něj zvyklí. Jedná se o soubor kázání, kterými se Tomáš obracel k prostým věřícím. Najdeme v nich konkrétní praktické návody, jak žít dobrý křesťanský život a dosáhnout svatosti. To vše je navíc protkáno hojnými citáty z Písma, což jen dokládá autorovu lásku a úctu k Božímu slovu.

Jsou knihy, které vznikly před mnoha a mnoha lety, ale i dnes v nich najdeme moudrost a inspiraci pro náš život. Stále k nám mluví a mají co nabídnout i dnešnímu čtenáři. Přijďte se s ostatními podělit o své prožitky z četby.

Debatní večer je určený především těm, kteří knihu již četli. Bratr dominikán, jenž večerem provází, nevystupuje v roli přednášejícího, ale je pouze moderátorem diskuse, které se každý z příchozích může zúčastnit.

Vstup volný. Rezervace místa doporučená.

Hosté

Lukáš Fošum OP


je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY A DESATERA

středa 12. 2. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

Dominikánský knižní salón

Toto Tomášovo dílo není určeno studentům filosofie a teologie, není plné scholastických technických termínů a nehemží se množstvím vzletných řečnických výrazů, jak jsme u něj zvyklí. Jedná se o soubor kázání, kterými se Tomáš obracel k prostým věřícím. Najdeme v nich konkrétní praktické návody, jak žít dobrý křesťanský život a dosáhnout svatosti. To vše je navíc protkáno hojnými citáty z Písma, což jen dokládá autorovu lásku a úctu k Božímu slovu.

Jsou knihy, které vznikly před mnoha a mnoha lety, ale i dnes v nich najdeme moudrost a inspiraci pro náš život. Stále k nám mluví a mají co nabídnout i dnešnímu čtenáři. Přijďte se s ostatními podělit o své prožitky z četby.

Debatní večer je určený především těm, kteří knihu již četli. Bratr dominikán, jenž večerem provází, nevystupuje v roli přednášejícího, ale je pouze moderátorem diskuse, které se každý z příchozích může zúčastnit.

Vstup volný. Rezervace místa doporučená.

Hosté

Lukáš Fošum OP


je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.