čtvrtek
9. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Anežka a svoboda

Od března do listopadu tohoto roku probíhají různými způsoby oslavy 800. výročí od narození Anežky Přemyslovny. Neobvyklý pohled na její osobu přinese přednáška předního českého historika Jaroslava Šebka, kterou pořádá centrum Dominikánská 8.

Sv. Anežka Česká patří k našim nejvýznamnějším postavám duchovních dějin. Její význam však překračuje pouze národní a církevní hranice. Tématem přednášky bude zejména přiblížení cesty k jejímu svatořečení v 80. letech v kontextu tehdejších dynamických změn ve vztahu katolické církve, státu a společnosti, které vyvrcholily pádem komunistického režimu v listopadu 1989. Ke změnám začalo docházet jen několik dní poté, co proběhla na svatopetrském náměstí v Římě Anežčina kanonizace, jíž se účastnily tisíce lidí i z tehdejšího Československa.

Hosté

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Anežka a svoboda

čtvrtek 9. 6. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Od března do listopadu tohoto roku probíhají různými způsoby oslavy 800. výročí od narození Anežky Přemyslovny. Neobvyklý pohled na její osobu přinese přednáška předního českého historika Jaroslava Šebka, kterou pořádá centrum Dominikánská 8.

Sv. Anežka Česká patří k našim nejvýznamnějším postavám duchovních dějin. Její význam však překračuje pouze národní a církevní hranice. Tématem přednášky bude zejména přiblížení cesty k jejímu svatořečení v 80. letech v kontextu tehdejších dynamických změn ve vztahu katolické církve, státu a společnosti, které vyvrcholily pádem komunistického režimu v listopadu 1989. Ke změnám začalo docházet jen několik dní poté, co proběhla na svatopetrském náměstí v Římě Anežčina kanonizace, jíž se účastnily tisíce lidí i z tehdejšího Československa.

Hosté

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.