Michal Frankl

je historik se zaměřením na dějiny moderního antisemitismu, holokaust a uprchlíky a uprchlickou politiku v zemích střední a východní Evropy ve 20. století. Působí na Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd. Je autorem knihy Občané země nikoho. Uprchlíci a pohyblivé hranice středovýchodní Evropy, 1938–1939. Židé, dějiny, paměť 8. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2023.

Související akce

pondělí
13. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Uprchlictví | Historie, současnost a globální kontext

pondělí 13. 5. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Uprchlictví je fenomén starý jako lidstvo samo. Zranitelnost uprchlíků zdůrazňuje už Starý Zákon. Jak se situace uprchlíků měnila v průběhu času s ohledem na historické události a konflikty? V čem je specifická situace uprchlíků dnes dnes? Jaká jsou specifika židovských a ukrajinských uprchlíků s ohledem na právní a humanitární otázky? Jak ovlivňují život uprchlíků a jejich integraci do společnosti kulturní a náboženské aspekty? Jakou roli hrají při řešení uprchlických krizí mezinárodní humanitární organizace? Kolik uprchlíků mohou evropské země pojmout?

Hosté: Jakub Andrle, Michal Frankl, Martin Rozumek

Moderuje: Daniela Vrbová

zobrazit podrobnosti