Mia Feres

Související akce

probíhá
od 10. 10.
do 3. 12.

nároží Husovy a Jalovcové ul.

Výklad ---------- | Mia Feres

úterý 10. 10. - neděle 3. 12. 2023
nároží Husovy a Jalovcové ul.
Verš ------- výklad

Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Hosté: Mia Feres

zobrazit podrobnosti