Anna Kárníková

je ředitelka Hnutí DUHA. Věnuje se oblasti transformace zemědělství, sociálním aspektům a financování ekologické transformace. Těží ze zkušeností ze státní správy a evropského neziskového sektoru.

Související akce